torsdag 17 december 2015

Offer för katolska kyrkans övergrepp får statlig ersättning

I årtionden var sexuella övergrepp, mobbning och fysiska bestraffningar en del i vardagen på Landakotsskóli i Reykjavík. Plågade eleverna gjorde skolans rektor och en lärare. Katolska kyrkan har aldrig tagit på sig något ansvar för övergreppen trots att skolan drivs i dess regi. Men nu får offren genom en ny lag möjlighet till ersättning från staten.

Mellan 1959 och 1984 utsattes minst 29 elever i Landakotsskóli för olika typer av fysiska och psykiska övergrepp. Det handlade om allt från våldtäkter till prygling. I centrum för övergreppen stod pastorn Ágúst Georg - som också fungerade som rektor - och läraren Margrét Müller. Tillsammans och var för sig utsatte de elever för systematiska övergrepp med sadistiska inslag.

Vid flera tillfällen vände sig offer och vittnen till katolska kyrkan med en uppmaning om att utreda övergreppen på Landakotsskóli. Kyrkans ledning struntade dock i berättelserna om Ágúst Georgs och Margrét Müllers skräckvälde i skolan. Flera biskopar i följd såg till så att vittnesmålen förstördes eller gömdes.

Biskopar valde inte bara att inte undersöka anklagelserna om övergrepp. Flera av anmälarna hotades med repressalier och pekades ut som psykiskt sjuka.

Länge gick det i Reykjavík rykten om våldtäkter och tortyrliknande misshandel mot elever. 2011 bröt Ísleifur Friðriksson - ett av offren - tystnaden i en intervju i Fréttatíminn. Hans berättelse följdes av en lång rad nya offer och vittnen som trädde fram och berättade om systematiska övergrepp i den katolska skolan.

Katolska kyrkan tog initiativ till en oberoende utredning. När den presenterades 2012 fick kyrkans ledning hård kritik. Biskopar och andra personer i ledande befattningar struntade i att utreda allvarliga anklagelser om övergrepp. I stället försökte de tysta ned anklagelserna.

Dåvarande biskopen Pétur Bürcher skrev i ett uttalande då något som skulle kunna tolkas som en ursäkt. Men kyrkan tog inte på sig något ansvar för övergreppen. Inte heller har mycket hänt sedan rapporten publicerades. Personer med förtroendeuppdrag är enligt ett dekret inte skyldiga att anmäla misstankar om sexuella övergrepp till myndigheterna - något som står i strid mot den isländska barnavårdslagen.

Utredningen visade att minst 29 personer ansågs ha rätt till ersättning för de övergrepp som de utsatts för på Landakotsskóli. Av dessa hade åtta personer blivit offer för sexuella övergrepp. De övriga hade på olika sätt misshandlats och mobbats av Ágúst Georg och Margrét Müller.

Katolska kyrkan ansåg sig dock inte skyldig att betala. Ändå fick några av offren pengar. Ísleifur Friðriksson fick för två år sedan 170 000 isländska kronor - och ett brev där det stod att kyrkan genom "ett fritt bidrag" inte på något sätt medgav någon skuld. Han valde att inte ta emot pengarna eftersom kyrkan inte medgav några misstag.

Vidare visade utredningen att många av de drabbade eleverna än i dag mådde psykiskt dåligt av upplevelserna på Landakotsskóli. Många efterlyste också en ursäkt och ett erkännande från katolska kyrkan.

Nu får offren möjlighet till ersättning från staten. Alltinget klubbade nyligen ett tvärpolitiskt förslag som ger elever från Landakotsskóli samma rättigheter som barn som på olika sätt kränkts på statliga ungdomsvårdsskolor och institutioner. Initiativtagare var Gröna vänsterns Ögmundur Jónasson.

Tidigare har sådana elever fått mellan 400 000 och 6 000 000 isländska kronor i ersättning. Dåvarande statsministern Jóhanna Sigurðardóttir bad dessutom på statens vägnar om ursäkt för övergreppen.

Här kan du läsa mer om övergrepp inom katolska kyrkan.