söndag 13 december 2015

Premiär i sommar för färja mellan Reykjavík och Akranes

I sommar bör det bli nypremiär för färjetrafik mellan Reykjavík och Akranes. Före jul kommer ett förslag på minst tre dagliga turer i varje riktning. I Reykjavík föreslås färjan lägga till vid Faxagarður nära Harpa. Resan över Faxaflói väntas ta omkring en halvtimme. Bakom förslaget står en arbetsgrupp med företrädare från bägge kommunerna.

Länge var det vanligt att ta färjan över Faxaflói mellan Reykjavík och Akranes. Det sista fartyget som trafikerade sträckan var bilfärjan Akraborgin. Men när tunneln under Hvalfjörður blev klar fanns det inte längre något underlag för att fortsätta trafiken.

När nu bägge kommunerna vill återuppta trafiken är det inte bilar som ska transporteras över Faxaflói, utan enbart passagerare. Före jul kommer en gemensam arbetsgrupp att lägga fram ett förslag på ny färjetrafik mellan städerna.

Tanken är att trafiken ska börja på prov till sommaren med tre turer i varje riktning. I Akranes lägger färjan till vid hamnen, och i Reykjavík vid Faxagarður nära Harpa och centrum. Den typ av båt som arbetsgruppen har i åtanke tar omkring 65 passagerare. Biljettpriset väntas bli omkring 1 490 isländska kronor.

Tidigare i år genomfördes en provsegling med en inhyrd valskådningsbåt. Då tog överfarten 28 minuter. Det är halva tiden jämfört med att ta bussen samma sträcka. I Akranes angör båten en kaj som ligger nära centrum. Och i Reykjavík är det promenadavstånd till centrum och bussförbindelser till övriga delar av huvudstadsområdet.

Seglingarna siktar in sig på två målgrupper: pendlare och turister. Varje dag pendlar minst tusen personer mellan Reykjavík och Akranes. Många av dem skulle spara tid på att ta färjan. En förhoppning i Akranes är att båttrafiken skulle locka fler turister till kommunen.

Precis som övrig kollektivtrafik räknar arbetsgruppen med att färjetrafiken delvis kommer att behöva finansieras genom bidrag.

Ett färdigt förslag från arbetsgruppen är att vänta före jul. Då kommer också en rapport med en grundlig analys av förutsättningarna för att återuppta färjetrafiken mellan städerna.

Här kan du läsa mer om förslaget.