torsdag 17 december 2015

Sex av tio: Regeringen olämplig privatisera bankerna

Sex av tio islänningar litar inte på regeringen när det gäller att privatisera bankerna. Bara två av tio tror att högerkoalitionen kommer att göra ett bra jobb när det statliga innehavet i Landsbanki ska säljas ut. Misstroendet är mest utbrett bland Piratpartiets väljare. Det visar en undersökning utförd av Gallup på uppdrag av just Piratpartiet.

I budgetpropositionen för 2016 ges finansminister Bjarni Benediktsson möjlighet att sälja en tredjedel av Landsbanki, en bank som hamnade i statlig ägo i samband med finanskraschen hösten 2008. En försäljning väntas ge statskassan intäkter på omkring 70 miljarder isländska kronor.

Men det är inte den enda försäljningen som kan bli aktuell. Allt tyder på att staten även snart blir huvudägare i Íslandsbanki, den bank som skapades ur Glitnirs ruiner. Målet var ursprungligen att hitta utländska investerare som ville ta över Íslandsbanki, men det har inte lyckats.

För den tredje av de kollapsade storbankerna, Arion banki som tidigare hette Kaupþing, ryktas det om ett större utländskt intresse. Annars riskerar även Arion banki att hamna i statlig ägo - en utveckling som åtminstone inte Bjarni Benediktsson vill se.

Regeringspartierna är allt annat än eniga i bankfrågan. Inom Framstegspartiet finns det flera alltingsledamöter som vill att staten ska behålla majoritetsägandet i Landsbanki. Syftet är att skapa en bank som främst har ett samhälleligt uppdrag. Vinstkraven skulle i så fall bli förhållandevis blygsamma. I stället skulle fokus ligga på att erbjuda konkurrenskraftiga villkor.

Striden om privatiseringen tycks dock Framstegspartiet redan ha förlorat. För Självständighetspartiet är utförsäljningen en principfråga.

Samtidigt kämpar bägge regeringspartierna mot ett utbrett misstroende. När de tidigare statliga bankerna privatiserades i början av 2000-talet valde Framstegspartiet och Självständighetspartiet till stor del köpare efter partifärg. Kompetens och erfarenhet var inte avgörande för vilka som fick köpa. Bara några år senare kollapsade de isländska storbankerna - och hamnade på nytt under statlig förvaltning.

Hela 61,4 procent av islänningarna anser att inte att regeringen är kapabel till att genomföra en privatisering av bankerna. Bara 21,5 procent har förtroende för att högerkoalitionen kan driva igenom en lyckad utförsäljning. Resterande 17,2 procent känner varken misstro eller tillit till regeringen i frågan.

De islänningar som misstror regeringen i frågan är betydligt mer övertygade än de islänningar som tror att regeringen kan hantera utförsäljningen. Hela 24,8 procent har inget som helst förtroende för regeringen i frågan. Bara 5 procent har fullt förtroende för regeringens kompetens.

Piratpartiets väljare är i särklass mest skeptiska till regeringen. Här svarar 45 procent att de helt saknar förtroende för högerkoalitionen. Samma åsikt har 33 procent av Gröna vänsterns och 32 procent av Socialdemokraternas sympatisörer.

Anhängare till Självständighetspartiet och Framstegspartiet är de som i störst utsträckning tror att regeringen kommer att göra ett bra jobb. Här svarar 17 procent av Självständighetspartiets väljare att de har fullt förtroende för att regeringen kan sköta privatiseringen. För Framstegspartiet är motsvarande siffra 14 procent.

Låginkomsttagare, personer bosatta i Reykjavík, högskoleutbildade och islänningar i åldern 25 till 34 år är mest skeptiska mot regeringen. Höginkomsttagare, personer bosatta på landsbygden och pensionärer har störst förtroende för högerkoalitionen i privatiseringsfrågan.

Här kan du läsa mer om statens övertagande av Íslandsbanki från fordringsägarna till Glitnirs konkursbo.