söndag 6 december 2015

Skeiða- og Gnúpverjahreppur folkomröstar om sju namn

Sju förslag till nytt kommunnamn får invånarna i Skeiða- og Gnúpverjahreppur ta ställning till i en folkomröstning den 9 januari nästa år. Av de inkomna förslagen har fullmäktige ratat ett eftersom det är felaktigt bildat. Övriga sex förslag går däremot att rösta på - trots att statliga Örnefnanefnd dömt ut dem som olämpliga.

Efter en tids diskussioner om namnbyte efterlyste kommunfullmäktige i Skeiða- og Gnúpverjahreppur efter förslag från invånarna. Utöver det befintliga namnet inkom sju olika förslag: Eystri­byggð, Eystri­hrepp­ur, Þjórsár­bakk­ar, Þjórsár­byggð, Þjórsár­hrepp­ur, Þjórsár­sveit och Vörðubyggð.

Örnefnanefnd, den statliga ortnamnsnämnden, avrådde från samtliga nya förslag. Vörðubyggð dömdes ut på språkliga kriterier som en felaktig ordbildning. De sex övriga förslagen bedömdes av olika skäl som olämpliga. Därför ansåg nämnden att Skeiða- og Gnúpverjahreppur inte borde byta namn.

Fullmäktige tar enligt ett beslut bara viss hänsyn till nämndens rekommendationer. Vörðubyggð försvinner från listan över alternativ, men de övriga sex förslagen tillsammans med nuvarande Skeiða- og Gnúpverjahreppur blir de namn som invånarna kan välja på i en folkomröstning den 9 januari 2016.

I folkomröstningen vinner det förslag som får flest röster.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur ligger på södra Island. Kommunen har 518 invånare. Centralort är Árnes.

Här kan du läsa mer om namnbytet.