söndag 6 december 2015

Statsminister: Island stödde inte USA:s invasion av Irak


Island skulle inte ha funnits med på listan över de länder som backade upp USA:s invasion av Irak 2003. Att Island hamnade på listan var enligt statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ett val som det amerikanska utrikesdepartementet gjorde. Därmed finns det heller inget skäl för regeringen att be om ursäkt för sitt stöd till invasionen.

Den amerikanska inmarschen i Irak 2003 har länge varit en inrikespolitisk stridsfråga på Island. Vid tidpunkten för invasionen hade landet precis som i dag en högerregering bestående av Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Statsminister var Davíð Oddsson och utrikesminister Halldór Ásgrímsson.

Regeringen oroade sig då för att USA skulle överge Nato-basen i Keflavík. Farhågorna gällde framför allt omfattande arbetslöshet i kölvattnet efter en nedläggning.

Dessa farhågor kan ha bidragit till att Davíð Oddsson och Halldór Ásgrímsson beslutade sig för att Island skulle ingå i den koalition som stod bakom invasionen av Irak. Beslutet fattades av de två ministrarna medan alltinget informerades först i efterhand. Än i dag är det isländska deltagandet en fråga som väcker starka känslor - inte minst eftersom beslutet inte diskuterades öppet.

Beslutet innebar dels att USA kunde utnyttja Nato-basen i Keflavík och isländskt luftrum för aktioner kopplade till invasionen av Irak, dels att Island gick in med pengar till återuppbyggandet av Irak.

I en interpellation till statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson undrar Gröna vänsterns Svandís Svavarsdóttir om han anser att Island borde be om ursäkt för sitt stöd till invasionen. Hon ställer frågan med anledning av att bland annat Tony Blair bett om ursäkt till den brittiska allmänheten för att regeringen presenterade felaktig information om Saddam Husseins tillgång till massförstörelsevapen.

Sigmundur Davíð Gunnlaugssons svar kommer tveklöst att skapa nytt liv i debatten. I svaret hävdar statsministern att det inte finns något som Island kan be om ursäkt för eftersom regeringen aldrig gav sitt stöd till en väpnad insats. Att Island fanns med på listan över de länder som backade upp invasionen var enligt statsministern ett beslut som togs av det amerikanska utrikesdepartementet.

Redan i fredags tog socialdemokraten Helgi Hjörvar upp statsministerns svar i alltinget. Han undrade om Sigmundur Davíð Gunnlaugsson helt glömt bort Davíð Oddssons deklaration om isländskt stöd till invasionen. Han uppmanade även statsministern att återkalla svaret och återkomma med ett nytt svar på Svandís Svavarsdóttirs fråga.