onsdag 2 december 2015

Strejk på Rio Tinto Alcan i Straumsvík tillfälligt avblåst

Bara en dryg timme innan en strejk skulle bryta ut bland de anställda på aluminiumsmältverket i Straumsvík avblåstes den. Men någon lösning på konflikten mellan Rio Tinto Alcan och de anställda är inte i sikte. Bolaget har hotat med nedläggning om det inte får igenom sina krav. Det spekuleras dock i att hoten i själva verket skulle vara ett verktyg för omförhandling av energiavtal.

På Rio Tinto Alcans aluminiumsmältverk i Straumsvík i utkanten av Hafnarfjörður arbetar omkring 400 personer. Det nyligen utbyggda smältverket svarar årligen för ungefär en femtedel av den totala energiförbrukningen i landet. Rio Tinto Alcan har ett energiavtal med Landsvirkjun som sträcker sig fram till 2036.

Exakt vad Rio Tinto Alcan betalar för elektriciteten är inte känt. Däremot räknar Landsvirkjun med intäkter på närmare 300 miljarder isländska kronor från försäljningen fram till 2036. Klart är också att Rio Tinto Alcan betalar något mer för elektriciteten än vad de övriga smältverken gör - Alcoa Fjarðaál i Reyðarfjörður och Century Aluminium Norðurál i Grundartangi.

På pappret går Rio Tinto Alcans verksamhet på Island med förlust. Genom räntesnurror - med dyra lån från moderbolaget - skapar bolaget räntekostnader som används för att trolla bort vinsten, vilket i sin tur nyttjas för att betala så lite skatt som möjligt på Island.

Världsmarknadspriserna på aluminium är i dag låga. Det pris som Rio Tinto Alcan betalar för elektriciteten anpassas dock ständigt efter prisutvecklingen för aluminium.

En långvarig dispyt mellan facket och företagsledningen var i går nära att resultera i en strejk. Dryga timmen före midnatt kom beskedet om att strejken åtminstone är tillfälligt avblåst. Men någon överenskommelse finns inte.

Stridsfrågan i avtalsförhandlingarna är Rio Tinto Alcans rätt att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad. Ett avtal som tecknades 1972 förbjuder bolaget att anlita entreprenörer utan fackets godkännande. Rio Tinto Alcan hävdar att detta försämrar bolagets konkurrenskraft. Områden som pekats ut som aktuella för entreprenad är städning och personalmatsal.

Facket har hela tiden avvisat bolagets förslag. Det skulle innebära en avsevärd risk för delar av personalen att tvingas till sämre löner och sämre villkor.

Inför strejkhotet kontrade Rio Tinto Alcan med att hota att stänga smältverket för gott. Frågan är dock om någon tagit detta hot på allvar. Verksamheten är lönsam - även om vinsterna alltså trollas bort i årsredovisningen - och anläggningen har nyligen byggts ut. Bara kostnaderna för att starta produktionen efter ett tillfälligt stopp skulle gå på hundratals miljoner isländska kronor.

Om Rio Tinto Alcan trots allt skulle lägga ned skulle det innebära ett avsevärt intäktstapp för det statliga energibolaget Landsvirkjun. Sannolikt skulle det ta flera år att hitta nya kunder för den tillgängliga elektriciteten.

Rio Tinto Alcans avtal med Landsvirkjun gäller alltså fram till 2036. Om anläggningen mot förmodan skulle stängas skulle sannolikt en juridisk tvist utbryta om hur avtalet mellan parterna skulle tolkas. Troligt är att Rio Tinto Alcan skulle hävda att en strejk vore en sådan händelse som gav bolaget rätt att bryta avtalet.

I stället spekuleras det i att bolagets egentliga avsikter med nedläggningshotet är att få till stånd en omförhandling med Landsvirkjun. Rio Tinto Alcan betalar i dag mer än konkurrenterna Norðurál och Alcoa. På Island är högre priser för smältverkens elektricitet något som välkomnats - men så ser knappast Rio Tinto Alcan på saken.

Trots att energin på Island är billig utgör den Rio Tinto Alcans i särklass största kostnad för verksamheten. Om bolaget skulle kunna kapa 10 procent av energikostnaden vore det en jackpott för företagsledningen.

Det vore dessutom en vältajmad jackpott. Den 8 december håller Rio Tinto ett möte i London med potentiella investerare. Att där kunna avisera minskande kostnader skulle vara mycket fördelaktigt för bolaget vid en tidpunkt där världsmarknadspriserna för aluminium i sig knappast lockar nya intressenter.