torsdag 3 december 2015

Tolv av tretton uppsagda från Toppfiskur i Bakkafjörður

Bara en enda anställd finns kvar på Toppfiskurs fabrik i Bakkafjörður. Men någon fisk finns det inte att ta hand om. Marknaden försvann när exporten av torkad fisk till Nigeria upphörde. Nu står hoppet till bygdekvoter från Byggðastofnun och fisket av sjurygg som börjar först i mars. Annars riskerar Bakkafjörðurs största arbetsgivare att gå i graven - och den kan ta hela samhället med sig.

Med 86 invånare är Bakkafjörður på nordöstra Island ett samhälle som de senaste åren ständigt kämpat för att överleva. Fisket har varit hotat gång på gång och under en period fanns det ingen livsmedelsbutik på orten. Utöver grundskolan och just butiken - som har öppet tio timmar i veckan - finns inte längre mycket samhällsservice i Bakkafjörður.

De senaste åren har utflyttningen åtminstone tillfälligt upphört. Bakkafjörður har också en jämnare befolkningssammansättning än många andra små fiskelägen i glesbygden. Ofta domineras de av äldre män och andelen pensionärer är hög. Men i Bakkafjörður är det bara 7 av 86 invånare som har fyllt 67 år. Och kvinnorna är 44 till antalet jämfört med 42 män.

År 2007 krisade Gunnólfur, fiskeföretaget på orten. Resterna togs över av glesbygdsmyndigheten Byggðastofnun som sålde dem till Toppfiskur. Sedan dess har företaget varit Bakkafjörðurs största arbetsgivare.

Nu är Toppfiskurs framtid hotad. Därmed står också Bakkafjörður inför ett akut hot.

Den ekonomiska situationen i Nigeria har fått regeringen att införa kapitalkontroller. Hittills har inga importörer fått undantag från restriktionerna för att kunna köpa isländsk fisk. Därför finns nu i Bakkafjörður ett stort lager av torkade fiskhuvuden avsedda för den nigerianska marknaden.

I höstas varslades tolv av tretton anställda på Toppfiskur om uppsägning. Eftersom de hade olika uppsägningstider gjorde några sina sista arbetsdagar i november. Kvar på Toppfiskur finns nu bara en person. Uppdraget är att främst övervaka fabriken i väntan på att fisket och produktionen kan komma i gång på nytt.

Vd:n Jón Steinn Elíasson säger till RÚV att Toppfiskur vänt sig till Byggðastofnun. Förhoppningen är att myndigheten ska utfärda en bygdekvot till Bakkafjörður. Därmed skulle fisket kunna återupptas och de uppsagda kunna återgå till sina jobb.

En annan möjlighet för Toppfiskur är fisket av sjurygg som börjar i mars. Det skulle åtminstone tillfälligt kunna skapa arbetstillfällen på orten.

Bakkafjörður ligger i kommunen Langanesbyggð där Þórshöfn är centralort. I augusti var tio kommuninvånare inskrivna som arbetslösa. I oktober hade antalet ökat till fjorton personer. Sannolikt ökar det ytterligare under november när de sista uppsägningarna från Toppfiskur syns i statistiken.

Än så länge bor enligt RÚV samtliga uppsagda kvar i Bakkafjörður. De flesta har ansökt om arbetslöshetsersättning.

Om inte fisket kan återupptas står Bakkafjörður inför ett akut hot. Risken är att en nedläggning av Toppfiskur skulle få flera familjer att flytta från orten. Därmed skulle även skolans framtid vara hotad. Och utan skola är det svårt att locka nya boende till orten - inte minst eftersom det inte finns några jobb.

Bakkafjörður är dessutom en av få orter i landet som knappt påverkats av den dramatiskt ökande turismen till Island. Samhället saknar traditionella turistattraktioner, men det finns en campingplats vid skolan. I nordost långt från ringvägen är dock turisterna alltjämt för få för att kunna skapa några arbetstillfällen.

Här kan du läsa mer om Bakkafjörður.