onsdag 9 december 2015

Vill ha statliga pengar för utveckling av Hafursstaðir

Klappir Development ber om 75 miljoner isländska kronor om året från regeringen. Högerkoalitionen gör tummen ned - men föreslår i stället ett bidrag på 30 miljoner. Redan till våren hoppas bolaget kunna ta beslut om bygget av ett aluminiumsmältverk vid Hafursstaðir. Men frågan är hur ett så litet smältverk skulle kunna bli lönsamt när världsmarknadspriserna är historiskt låga.

I Hafnarfjörður hotar Rio Tinto Alcan med att lägga ned aluminiumsmältverket i Straumsvík om inte personalen går med på att vissa tjänster läggs ut på entreprenad. Med tanke på bolagets omsättning handlar det inte om några stora summor. Troligare är att Rio Tinto Alcan försöker använda hotet som ett redskap för att kunna sänka priset för elektricitet från Landsvirkjun.

Rio Tinto Alcan har de senaste åren satsat stora pengar på att bygga ut i Straumsvík. Men på grund av låga världsmarknadspriser har bolaget tvingats att stänga flera anläggningar.

Konkurrensen i branschen är tuff. Trenden går mot allt större smältverk för att kunna dra nytta av stordriftsfördelar.

I samarbete med kinesiska investerare vill Klappir Development bygga ett smältverk i Hafursstaðir mellan Blönduós och Skagaströnd på norra Island. Den föreslagna kapaciteten är förhållandevis låga 120 000 ton om året. Därmed skulle det bli ett av världens minsta aluminiumsmältverk, rapporterar Morgunblaðið.

Frågetecknen kring planerna för Hafursstaðir är många. För det första är det tveksamt om det över huvud taget går att driva ett så litet smältverk med vinst. För det andra krävs inte bara enorma investeringar i själva smältverket - utan en hamn behöver också byggas. För det tredje finns det inte tillräckligt med energi tillgänglig för att kunna driva smältverket. Och för det fjärde kan inte ett så litet smältverk räkna med samma energirabatter som exempelvis betydligt större Rio Tinto Alcan i Straumsvík.

Ett annat frågetecken gäller kopplingarna till Kina. Projektet förefaller både orealistiskt - det finns ingen elektricitet som kan driva det - och överoptimistiskt - inget talar för att det skulle gå att driva med vinst.

Precis som med affärsmannen Huang Nubos nu sannolikt nedlagda planer på en turistanläggning i köldhålet Grímsstaðir á Fjöllum är det svårt att se några ekonomiska intressen i Hafursstaðir. Om inte några ekonomiska intressen kan tillgodoses ligger det nära till hands att i stället tro att motiven kan vara politiska.

Exakt vad Kina skulle vinna på ett olönsamt aluminiumsmältverk är oklart. Delaktighet i bygge och drift skulle säkert ge viss välvilja åt gästerna. Men kan det verkligen vara värt miljardbelopp?

Klappir Developments förhoppning är att i vår kunna meddela att bygget ska bli verklighet. Kommunerna på nordvästra Island har vänt sig till alltinget med målet att få bidrag på 75 miljoner isländska kronor om året för att kunna granska förutsättningarna. Regeringens förslag väntas dock stanna på 30 miljoner.

Bland investerarna finns inte bara kineser utan även personer från trakten. I höstas reste en delegation från Island till Kina för att informera sig ytterligare om aluminiumbranschen. I delegationen ingick även kommunpolitiker. Deras förhoppning är att ett smältverk skulle skapa nya jobb som skulle minska utflyttningen från regionen.

Här kan du läsa mer om planerna för Hafursstaðir.