onsdag 30 december 2015

Vulkanolog: Nytt utbrott i Bárðarbunga kan komma 2016

Illustration: Veðurstofa Íslands
Fyra stora jordskalv har de senaste dagarna skett vid Bárðarbunga. Allt tyder på att skalven är kopplade till magmarörelser djupt i berget och att vulkanen går mot ett nytt utbrott. Vulkanologen Ármann Höskuldsson tror att Bárðarbunga de närmaste åren kommer att skakas av en serie utbrott - och det första kan komma redan under 2016.

Det har hunnit gå tio månader sedan Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun upphörde. Lavamassorna från utbrottet bildade det största lavafältet på Island på mer än två sekel. Eftersom utbrottet skedde på öppen mark norr om Vatnajökull skapades ingen vulkanaska. Ett utbrott under glaciären hade däremot kunnat orsaka stora problem för flygtrafik och lokalbefolkning.

Vulkanologen Ármann Höskuldsson förutspådde tidigt att den förra serien av utbrott - totalt ägde fem olika utbrott rum i Bárðarbunga, men alla utom ett var kortvariga - var den första i en period av ökad vulkanisk aktivitet. Hittills talar tecknen för att han kommer att få rätt.

Utbrottet upphörde i slutet av februari. Under sommaren tog jordskalven vid Bárðarbunga fart på nytt. Skalven kopplades till magmaströmmar djupt ned i berget. Allt pekar på att Bárðarbunga expanderar på nytt - vilket i sin tur betyder att ny magma fyller vulkanens magmakammare.

Natten mot den 26 december inträffade två större skalv vid Bárðarbunga. De uppmättes bägge till 3,3. Sex dagar tidigare, under natten mot den 20 december, skedde två skalv med magnituderna 3,5 respektive 3,1. Sedan dess har flera mindre skalv ägt rum.

Bárðarbunga ligger just nu vid en hetfläck mellan den nordamerikanska och den eurasiska kontinentalplattan. Ármann Höskuldsson har tidigare jämfört vulkanen med Krafla. I Krafla skedde mellan 1975 och 1984 inte mindre än nio utbrott. Dessutom skedde femton magmaintrusioner som inte ledde till några utbrott.

Ármann Höskuldsson tror att en motsvarande period av aktivitet kan ha påbörjats i Bárðarbunga. Han säger till Vísir att det inte finns några tecken på att ett nytt utbrott är på väg inom kort, men han räknar med att nästa utbrott börjar under 2016 eller 2017:
"Jag räknar uppenbart med att det händer igen. Det kommer inte att dröja väldigt länge till dess, tror jag. ... Nu under nästa eller nästnästa år händer det igen, skulle jag tro, sett till hur dessa vulkaner som ligger vid själva skärningspunkten mellan kontinentalplattor beter sig."
Däremot vågar inte Ármann Höskuldsson gissa på vilken plats ett sådant utbrott skulle äga rum. Det senaste utbrottet i Bárðarbunga skedde fyra mil norr om vulkanens magmakammare på öppen mark. Han säger till Vísir att ett utbrott som skulle ske under Vatnajökull skulle få ett helt annat förlopp. Inte minst eftersom Bárðarbunga är Islands näst högsta fjäll med en höjd på 2 009 meter:
"Om nästa spricka öppnar sig i glaciären så blir det uppenbarligen ett explosionsutbrott. Och om det händer vid toppen så skulle jag tro att vi får ett ganska rejält explosionsutbrott."
Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.