tisdag 8 december 2015

Zuism sjunde största trossamfundet - ökar 6 855 procent

Illustration: Félag zúista á Íslandi
Hela 3 024 islänningar har anslutit sig till zuisterna. Antalet medlemmar i det samfund som bekänner sig till fornsumerisk tro ökar därmed med 6 855 procent inom loppet av två månader. Det visar statistik från Þjóðskrá Íslands. Två av tre zuister är män. En av kvinnorna är Piratpartiets Ásta Helgadóttir. Hon ser zuisternas frammarsch som ett sätt att slå hål i det befintliga systemet.

I oktober i år hade 45 islänningar registrerat sig som zuister. För samfundet som praktiserar den fornsumeriska tron var det en kraftig uppgång. Vid årsskiftet var antalet medlemmar bara fyra - något som bland annat skulle innebära att samfundet inte kunde få statliga bidrag genom församlingsskatten.

Två månader senare var antalet medlemmar 3 024. Inom loppet av två månader växte samfundet med 6 855 procent. Zuisterna är nu det sjunde största religiösa samfundet i landet. Och det lär vara första gången i Islands historia som ett samfund ökar så snabbt.

Uppsvinget började när det framkom att zuisterna avsåg att återbetala den årliga församlingsskatten på 10 776 isländska kronor till medlemmarna. Zuisterna vill avskaffa församlingsskatten och dessutom avveckla alla statliga förmåner till trossamfund.

Med tiden blev förslagen allt mer spektakulära. Plötsligt har zuisterna växt sig tillräckligt stora för att kunna begära mark från kommuner för att resa kyrkor eller dylikt. Zuisterna vill bygga en pyramid - och helst på Vatnsmýri i Reykjavík, det område som i dag upptas av den omstridda inrikesflygplatsen.

Med lika delar kalkylerad galenskap, populism och fingertoppskänsla fick zuisterna ett medialt genombrott på ett sätt som påminde om Bästa partiet. Och med det följde alltså även en rejäl tillströmning av medlemmar. Nästa år får zuisterna därför omkring 33 miljoner isländska kronor i församlingsavgift. Denna ska alltså återbetalas till medlemmarna, som dock kommer att få skatta för det som en inkomst.

Zuisterna är därmed det näst största icke-kristna samfundet i landet efter asatrosamfundet. De asatroende är nu 3 166 till antalet, en ökning med 2 procentenheter under de två senaste månaderna.

Störst är statskyrkan med 238 554 medlemmar, en tillbakagång med 0,9 procent. Näst störst är katolska kyrkan med 12 312 medlemmar, en uppgång med 0,8 procent. Därefter följer frikyrkan i Reykjavík med 9 494 medlemmar (-0,3 procent), frikyrkan i Hafnarfjörður med 6 459 medlemmar (-0,3 procent) och oberoende församlingen i Reykjavík med 3 289 medlemmar (-1,2 procent).

Anmärkningsvärt är att landets två muslimska församlingar nu är nästan lika stora. Félag múslima á Íslandi har 464 medlemmar (+0,4 procent) och Menningarsetur múslima á Íslandi 394 medlemmar (+4,5 procent).

Två av tre zuister är män. Hela 54 procent är män som ännu inte fyllt 40 år. Drygt hälften av medlemmarna tillhörde inte tidigare något trossamfund. De flesta avhopparna är sådana som lämnat statskyrkan.

I bolagsregistret är det enligt RÚV alltjämt två ekobrottsmisstänkta bröder som svarar för zuisterna. Men farhågorna om att trossamfundet skulle kunna användas som ett sätt att bluffa sig till skattepengar avfärdades av den nya styrelsen. I ett uttalande tar den avstånd från den tidigare ledningen. Den utlovar också öppen bokföring.

En som har anslutit sig till zuisterna är Ásta Helgadóttir, alltingsledamot för Piratpartiet. Hon säger till Vísir att det är ett sätt att bekämpa det befintliga systemet med statliga bidrag till trossamfund:
"Jag var inte registrerad i något trossamfund, men har nu blivit zuist. Detta är bara ett så fantastiskt sätt att hacka systemet."
Här kan du läsa mer om zuisternas frammarsch.