söndag 17 januari 2016

Arkeologiskt fynd i Stöðvarfjörður kan vara från 780-talet

Foto: Fjarðabyggð
Mycket tyder på att de första lämningarna efter en tidig bostad på östra Island hittats i Stöðvarfjörður. Djupt under aska daterad till 1362 fann arkeologer rester av ett hus. Kol från fyndplatsen har nu daterats till 780 till 920. Därmed pekar allt på att en bostad från landnamnstiden nu påträffats i Stöðvarfjörður.

På hela östra Island finns inga lämningar efter någon bostad som kunnat dateras till de första åren efter att ön befolkades. Att det fanns sådana bosättningar råder det däremot inget tvivel om. De finns dokumenterade i bland annat Landnamsboken.

En sådan bosättning ska ha funnits i Stöðvarfjörður. Landnamsboken berättar om hur Þórhaddur seglade från Trondheim och gick i land i Stöðvarfjörður, där han också bosatte sig. Med sig hade han bland annat boskap och föremål från det hov som han förestod.

Kanske är det lämningar efter Þórhaddur eller någon av hans släktingar som nu påträffats i Stöðvarfjörður. Vid gården Stöð har utgrävningar pågått under hösten. Djupt under det lager av aska som härrör från Öræfajökulls utbrott 1362 hittades spår av något slags hus. Arkeologen Bjarni F. Einarsson säger till RÚV att där även fanns små föremål av koppar och jaspis:
"Jag finner ett golv fullt av träkol och brända ben och biologiska lämningar som säger oss att detta var något slags människobostad. Det kan ha varit en arbetsbyggnad eller något liknande. Men det kan också ha varit ett hus."
Spår av en långeld hade närmast bekräftat att det rörde sig om ett över tusen år gammalt fynd. Andra tecken som pekar på att det rör sig om en bosättning från 800-talet är bearbetad sten. Om inte det är själva huvudbyggnaden som påträffats så borde den finnas i närheten.

Träkol från utgrävningen har daterats till 780 till 920. Bjarni F. Einarsson säger till RÚV att det lämnats in en ansökan om bidrag för att kunna fortsätta utgrävningarna och därmed förhoppningsvis gräva fram den första landnamsbosättningen på östra Island.

Här kan du läsa mer om utgrävningarna i Stöðvarfjörður.