söndag 31 januari 2016

Dagens bonuscitat

"Enligt kommunfullmäktiges bedömning handlar det om grov diskriminering som kommer att betyda en serviceneddragning för invånare och företag i området, som minskar deras konkurrenskraft. Kommunfullmäktige uppmanar Íslandspósturs ledare att se över de aviserade planerna."

Kommunfullmäktige i Skútustaðahreppur protesterar i ett uttalande mot Íslandspósturs beslut att från och med den 1 mars bara dela ut post varannan dag i glesbygd - läs mer här.