lördag 2 januari 2016

Dagens citat

"När människor upplever att medgång, framsteg och framgång nås på många områden drar det uppmärksamheten till undantagen. När ovanliga förbättringar av livsvillkoren nås riktas uppmärksamheten mycket mer mot situationen för dem som lever under dåliga villkor än under tider när många lever under knappa omständigheter och arbetslösheten ökar. När andelen människor som lever i fattigdom minskar, till och med är lägre än någonsin tidigare, drar det än mer uppmärksamhet till dem som inte har tagit sig ur fattigdomen. Men när det är framgången som riktar uppmärksamheten mot undantagen vore det synd att se på undantagen som ett rättfärdigande för att radikalt ändra allt, betrakta allt som hopplöst och börja från grunden och göra något helt annat."

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kommenterar i sitt nyårstal indirekt kritiken mot att regeringen inte retroaktivt höjde ersättningen till pensionärer och invalider - läs mer här.