torsdag 28 januari 2016

Dagens citat

"Det måste påpekas att de flesta som drabbas av minskad postservice inte har tillgång till någon annan service av samma slag eftersom det inte finns andra distributörer. Dessutom har samma områden dålig eller ingen nättäckning. En annan konsekvens av nedskuren postservice är ännu större minskning av jobb på landsbygden, och det går att likna detta beslut med att ännu en spik slås in i glesbygdens likkista på landsbygden."

Kommunfullmäktige i Strandabyggð i ett uttalande om Íslandspósturs beslut att i glesbygd bara dela ut post varannan dag - läs mer här.