lördag 9 januari 2016

Dagens citat

"Sagorna är förstås inga 'sagor'. Deras handling går så långt tillbaka som till 'landnamatid' då Island koloniserades av nordbor under 800-talet. De skrevs dock inte ner förrän under tidig kristen medeltid vilket ger många av dem en intressant spänning mellan två olika värdesystem. En hederskultur håller långsamt på att om inte brytas sönder så förändras i grunden."

Magnus Ringgren i Aftonbladet om nyöversättningen av islänningasagorna.