tisdag 12 januari 2016

Dagur B. Eggertsson vill inte leda Socialdemokraterna

Dagur B. Eggertsson tänker inte ge sig in i rikspolitiken. Inte heller tänker han kandidera till ordförande för Socialdemokraterna. I stället siktar Reykjavíks borgmästare på att fortsätta styra Islands största kommun. De utmaningar som huvudstaden står inför anser Dagur B. Eggertsson är avgörande för landets framtid.

Socialdemokraterna befinner sig på riksplanet i en djup kris. Valresultatet på 12,85 procent våren 2013 var närmast en katastrof. Trots att det finns ett utbrett missnöje med den styrande högerkoalitionen har Socialdemokraterna inte lyckats locka tillbaka några flyktade väljare. I stället har raset fortsatt.

I opinionsmätningarna får Socialdemokraterna nätt och jämnt tvåsiffrigt. Den sittande ordföranden Árni Páll Árnason är ständigt ifrågasatt. Förra året lyckades han vid landsmötet besegra utmanaren Sigríður Ingibjörg Ingadóttir med en enda röst.

Árni Páll Árnason har aviserat att han vill leda Socialdemokraterna även i alltingsvalet våren 2017. Men för att det ska ske krävs att opinionssiffrorna vänder uppåt. Annars kommer han på nytt att utmanas på det landsmöte som föregår valet.

Frågan är bara vem som ska kunna utmana honom. Någon given kandidat finns inte. Ett namn med brett stöd i partiet var Guðbjartur Hannesson, som i höstas gick bort i cancer. Han har dock tidigare förlorat mot just Árni Páll Árnason. Det har även en annan tänkbar utmanare: vice ordföranden Katrín Júlíusdóttir, som misslyckades att besegra Árni Páll Árnason i provvalet inför senaste alltingsvalet.

Ett namn som har förts fram är Dagur B. Eggertsson, borgmästare i Reykjavík. Socialdemokraterna är betydligt populärare i huvudstaden jämfört med övriga landet. Det är åtminstone delvis Dagur B. Eggertssons förtjänst. Men han har redan varit vice ordförande för partiet och gjorde knappast någon succé.

Dagur B. Eggertsson är dock inte riktigt samma politiker då som nu. I fyra år samarbetade han ihop med Jón Gnarr och Bästa partiet i fullmäktige - en erfarenhet som han själv beskrivit som avgörande för hans utveckling. Dagur B. Eggertsson är i dag en politiker som uttrycker sig tydligare och enklare. Han vågar också skämta mer och tar sig inte längre på lika stort allvar. Han har helt enkelt blivit snäppet folkligare.

Men Dagur B. Eggertsson tänker inte utmana Árni Páll Árnason om ordförandeposten. Inte heller tänker han ge sig in i rikspolitiken och kandidera till alltinget. Det säger han i en intervju i Morgunblaðið:
"Helt enkelt eftersom jag anser att många av de mest angelägna uppgifterna inom isländsk politik finns i staden. Då talar jag om bostadsfrågor, jämlikhet, folkhälsa och många fler frågor."
Visserligen tycker inte Dagur B. Eggertsson att det är nödvändigt att Socialdemokraternas ledare sitter i alltinget. Men det bör vara en person som är engagerad i rikspolitiken. Han säger i Morgunblaðið att ett sådant engagemang till viss del skulle ske på bekostnad av engagemanget för Reykjavík:
"Enligt min mening har frågor inom isländsk politik i allmänhet ofta medlats på bekostnad av Reykjavík och huvudstadsregionen. Vi har i perioder av landets historia varit för upptagna med att försöka förhindra stadens tillväxt och sett det som ett hot mot andra delar av landet om det går bra i Reykjavík. Jag är av den bestämda åsikten att det är i hela landets intresse att Reykjavík växer och utvecklas och lockar till sig investeringar och människor. Jag är också av den bestämda åsikten att vår politik inom Socialdemokraterna i staden, majoritetens politik och planer för framtiden, är lämpliga för att nå det målet. Det är min stora uppgift inom politiken och jag anser att det vore att ge en rabatt på det om jag skulle ge mig in i riksfrågorna."
I kommunalvalet våren 2014 fick Socialdemokraterna 31,9 procent i Reykjavík. I flera andra storkommuner gick det bättre för partiet än i senaste alltingsvalet. Dagur B. Eggertsson säger i Morgunblaðið att han inte vill lägga ansvaret för de svaga opinionssiffrorna på Árni Páll Árnason. I stället är det ett problem som hela partiet måste bidra till att lösa:
"Partiets problem är inte ordförandens privatsak mer än andras. ... Enligt min mening är nyckeln till att nå ett gott resultat i nästa val att vända sig till den gamla stomme som Socialdemokraterna grundades på - att vara en förändringskraft, en positiv och uppbygglig väg för de mest angelägna förändringarna som behöver göras i samhället på grundval av socialdemokratin."
Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas kris.