måndag 11 januari 2016

Hán kan bli isländskans motsvarighet till hen

Hán kan bli isländskans könsneutrala pronomen och en motsvarighet till svenskans hen. Syftet är att hitta ett pronomen för personer som varken betraktar sig som män eller kvinnor. Där har tidigare få varit intresserade av att använda det befintliga það. Initiativtagare är bland annat professor Eiríkur Rögnvaldsson och Samtökin 78.

Under hösten har hbtq-organisationen Samtökin 78 tillsammans med bland annat språkvetare vid Háskóli Íslands arbetat för att ta fram isländska isländska motsvarigheter till en rad engelska begrepp. Projektet gick också ut på att hitta könsneutrala varianter på befintliga ord. Allmänheten uppmanades på nätet att skicka in egna förslag.

Engelskans androgynous fick enligt ett pressmeddelande en motsvarighet i dulkynja. Ordet är bildat till adjektivet dult ('dolt') och substantivet kyn ('kön'). Ordbildningen påminner om einkynja ('enkönad') och tvíkynja ('tvåkönad'). Ett sätt att beskriva en partner utan att ange könstillhörighet blir kærast, ett ord som redan har en viss spridning. Sedan tidigare finns kærasti ('pojkvän') och kærasta ('flickvän').

Under arbetet diskuterades också behovet av ett könsneutralt pronomen utöver det befintliga það ('det, den, han, hon'). Även om það kan användas om personer så är det få inom hbtq-kretsar som tycker att det är lämpligt eftersom det uppfattas som nedvärderande. Það förknippas främst med saker och inte med människor.

Förslag som diskuterades var bland annat , och hán. Att valet föll på hán berodde bland annat på att det ansågs stå mitt emellan hann ('han') och hún ('hon'). Isländskans á är en diftong bestående av just a- och u-ljud.

Diskussionen om ett könsneutralt pronomen har påverkats av debatten om hen i Sverige. En som lobbat för hán är Alda Villiljós. I ett blogginlägg skriver hen om hur en flytt från Sverige till Island gjorde frågan aktuell:
"Det finns nämligen inget pronomen i isländska, som jag känner till, som går att använda på samma sätt som de engelska pronomenen eller det svenska. Jag kan ju använda það, men jag är ingen vett- och sinnesbefriad sak; jag är människa och jag tycker det är både sårande och förnedrande att kallas það."
Eiríkur Rögnvaldsson är professor i isländska vid Háskóli Íslands. Han var också med i Samtökin 78:s arbetsgrupp. I sin undervisning börjar han nu att ta upp hán som ett könsneutralt pronomen i tredje person singular. Det uppger han i ett inlägg på Facebook. Böjningsformerna är hán i ackusativ, háni i dativ och háns i genitiv. I plural används þau (þau, þau, þeim, þeirra).

Hán ska följas av ett adjektiv i neutrum, som till exempel hán er fallegt ('hen är vacker'). Som jämförelse heter det hann er fallegur ('han är vacker') och hún er falleg ('hon är vacker').

Eírikur Rögnvaldsson säger i Morgunblaðið att det är upp till studenterna själva om de vill använda hán. Skälet till att han börjar behandla det könsneutrala pronomenet i undervisningen är att det förekommer i vissa kretsar och att det rör sig om ett gräsrotsinitiativ:
"Jag tycker också att det är viktigt att detta har bildats hos de människor som använder detta om sig själva. Detta är inte ett påbud ovanifrån, detta är ingen språkbrukspolis eller den isländska språknämnden eller universitetet som säger ni ska göra det här så här. Det är dömt att misslyckas. Detta har bildats av gräsrötterna. Därför anser jag att det är lämpligt som universitetslärare i isländska att presentera detta."
Kritiken mot hán går enligt Eiríkur Rögnvaldsson ofta ut på att pronomen är en stängd ordklass där inga nya ord tillkommer till skillnad från substantiv, adjektiv och verb. Andra anser att det befintliga það täcker behovet och att det inte är kränkande. I Morgunblaðið säger han att det viktigaste är hur de berörda själva ser på de olika pronomenen:
"När man talar med personer som definierar sig så inser man att det är en stor hjärtefråga hur de refereras till. Och ingen vill refereras till med það. Så jag anser att detta är ett försök som är helt i sin ordning att genomföra, och så återstår det att se om detta får någon utbredning."
Än så länge används hán i isländskan enbart som ett pronomen för personer som inte identifierar sig som män eller kvinnor. Någon utveckling jämförbar med svenskans hen, som i dag oftast används när könsidentiteten är okänd eller inte ska avslöjas, finns ännu inte.