lördag 23 januari 2016

Historiskt beslut: Albansk familj får stanna på Island

För första gången får en albansk familj uppehållstillstånd på Island av humanitära skäl. Aldrig tidigare har albaner fått stanna i landet med hänvisning till utlänningslagen. Albaner är den största gruppen asylsökande på Island, men hittills har inte en enda albansk medborgare beviljats asyl. Gårdagens beslut kan därför innebära ett trendbrott.

Kærunefnd útlendingamála beviljade i går en albansk familj uppehållstillstånd på Island. Nämnden körde därmed över Útlendingastofnun, som tidigare sagt nej till familjen. Nämndens beslut är inte offentligt, men den hänvisade till utlänningslagen. Där talas det om humanitära skäl och särskilda band till Island som skäl till uppehållstillstånd.

Uppehållstillståndet gäller i ett år. Det kan därefter förnyas ett år i taget efter en ny prövning av skälen. Familjen består av två vuxna och tre barn.

Beslutet är historiskt. Det är första gången som albanska medborgare får stanna på Island genom att åberopa utlänningslagen.

Förra året sökte 108 albaner asyl på Island, vilket gjorde dem till den i särklass största gruppen. Hittills i år har ytterligare 14 albaner sökt asyl. Deras möjligheter att få stanna som asylsökande är dock i det närmaste obefintliga. Under 2015 fick samtliga albaner avslag. Nästan lika omöjligt är det för albaner att få asyl i ett EU-land. Där fick 98 procent avslag under 2015. Det uppger Útlendingastofnun.

I december utvisades två albanska familjer sedan de fått nej till ansökan om asyl. Beslutet fick hård kritik eftersom det i bägge familjerna fanns svårt sjuka barn. Strax före jul beslutade alltinget att de i stället skulle få isländskt medborgarskap. För någon vecka sedan kunde familjerna återvända till Island.

Även detta beslut var historiskt. Att räkna med att alltinget ska gripa in på nytt är vanskligt. Däremot kan det visa sig att det för albaner kan vara en bättre metod att söka uppehållstillstånd i stället för asyl.

Utvisningarna av albaner har fått kritik av flera skäl. En annan anledning är att de under asylprocessen har börjat integrera sig i det isländska samhället. Många har därför ifrågasatt logiken i att visa ut personer som kommit till Island samtidigt som det inom exempelvis turistnäringen finns ett behov av importerad arbetskraft.

Här kan du läsa mer om de albanska familjer som fått isländskt medborgarskap.