lördag 9 januari 2016

Islänningar i glesbygd får bara post varannan dag

I mars får islänningar bosatta i glesbygden nöja sig med att få post utburen varannan dag. Kostnaderna för att dela ut posten i 5 procent av landets hushåll är minst tre gånger högre än i den genomsnittliga brevlådan. Därför ger Póst- og fjarskiptastofnun klartecken till bantad utbärning i glesbygd och mindre samhällen.

I dag får nästan samtliga islänningar post utburen alla veckans vardagar. Men det finns undantag som Árneshreppur i Västfjordarna, Mjóifjörður på östra Island, glesbygdsgårdar och några öar där posten kommer två eller tre dagar i veckan. Till flera av dessa platser är kommunikationerna begränsade till båt eller flyg.

Från och med den 1 mars blir det enligt ett pressmeddelande betydligt fler hushåll som får nöja sig med färre utdelningsdagar. Då får 94,86 procent av landets adresser post fem dagar i veckan, medan 5,11 procent får post varannan dag. Resterande adresser - som motsvarar 0,03 procent - får post två gånger i veckan på grund av kommunikationsläget.

Det är myndigheten Póst- og fjarskiptastofnun som enligt ett beslut ger Íslandspóstur klartecken att minska antalet utbärningsdagar i glesbygd. De adresser som drabbas är platser där utbärningen kostar minst tre gånger så mycket som snitthushållet.

Nedskärningarna gäller 5 271 adresser i glesbygd och 1 622 adresser i mindre samhällen. Bland de drabbade tätorterna är Svalbarðseyri störst med 283 invånare och 105 adresser. Totalt omfattas 38 mindre samhällen och bygdekärnor av den försämrade utbärningen.

Här kan du läsa mer om postens förändringar.