måndag 25 januari 2016

Kári Stefánsson i sjukvårdsbråk med regeringen

40 000 islänningar har på tre dygn undertecknat den namninsamling som kräver att regeringen lägger 11 procent av BNP på sjukvården. I dag satsar regeringen 8,7 procent på vården. Bakom initiativet står Kári Stefánsson, chef för genetikföretaget Decode. Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson dömer ut honom som en uppmärksamhetssjuk besserwisser.

När finanskraschen drabbade Island hösten 2008 dröjde det inte länge innan omfattande nedskärningar inom den offentliga sektorn klubbades. Sämre tillgänglighet och stopp för inköp av ny utrustning var några av den rödgröna regeringens recept för att minska underskottet i statsfinanserna.

En annan konsekvens var att vårdanställda närmast fick frysta löner. Kraven på kompensation har kommit senare från bland annat läkare och sjuksköterskor. I synnerhet läkare lyckades under hotet om massflykt till utlandet förhandla sig till stora löneökningar.

Regeringen hävdar att anslagen till vården aldrig höjts så mycket som under den nuvarande mandatperioden. Samtidigt är långa vårdköer, försämrad tillgänglighet och föråldrad utrustning fortfarande ett faktum.

Island lägger i dag 8,7 procent av BNP på sjukvården. Därmed hamnar anslagen enligt RÚV på 23:e plats inom OECD-länderna. Före finanskraschen återfanns Island på sjätte plats.

Opinionsmätningar visar att islänningarna vill ha god och offentlig vård. Regeringen har i det tysta inlett en omfattande privatisering av vårdcentraler i Reykjavíkområdet. Det finns dock i dagsläget inga planer på att fortsätta med privatiseringar av sjukhus eller vårdcentraler utanför huvudstadsregionen.

Just när det gäller formerna för vården sneglas det en hel del på Sverige. I Sverige uppgår anslagen till sjukvården till 11 procent av BNP och i Danmark till 10,4 procent.

Kári Stefánsson, som leder genetikföretaget Decode, har under en längre tid kritiserat regeringen för bristande resurser till sjukvården. Han hävdar att politiker länge har försummat vården. Därför finns det ett uppsamlat behov som inte kan lösas på annat sätt än genom avsevärda höjningar av anslagen.

Nyligen tog Kári Stefánsson initiativ till en namninsamling. Inom loppet av tre dygn har 40 000 personer skrivit på uppropet. Där framförs kravet att anslagen till vården höjs till 11 procent.

Det som utvecklats till ett ordkrig mellan Kári Stefánsson och regeringen tog sin början under senhösten. Efter att högerkoalitionen presenterat sin budget för 2016 anklagade han den för löftessvek. Han ansåg att de nuvarande regeringspartierna när de var i opposition kritiserade den dåvarande vänsterregeringen för nedskärningar inom vården. Enligt Kári Stefánsson hade efter maktskiftet inte infriat löftena om stora satsningar.

I centrum för diskussionen står universitetssjukhuset Landspítali i Reykjavík. Med hänsyn till stigande kostnader räcker regeringens anslag enligt Kári Stefánsson inte ens till för att behålla den befintliga nivån. Han har också kritiserat statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson för att fortsätta att debattera platsen för ett nytt universitetssjukhus - trots att beslut fattats sedan tidigare.

I en debattartikel i Fréttablaðið utlovade Kári Stefánsson att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skulle leda en "engångsregering" om den inte lade mer pengar på vården. Han utlovade också 100 000 underskrifter med krav på ökade resurser. Det är den insamlingen som påbörjades i fredags.

Statsministern svarade i Fréttablaðið. Utan att nämna Kári Stefánsson vid namn hävdade han i en debattartikel att hans kampanj kännetecknades av uppmärksamhetstörst och faktaresistens. Enligt Sigmundur Davíð Gunnlaugsson står den nuvarande regeringen i särklass när det gäller höjda anslag till vården.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson beskrev Kári Stefánsson som en högljudd skrävlare och en besserwisser. Han sade sig ha stött på liknande människor tidigare i livet och ständigt förundrats över dem:
"Varje gång som han tog ordet gjordes det med kejserlighet och det deklarerades att alla utom han var idioter. När det gjordes försök att rätta en eller två av de många felaktigheterna från denna festprisse fick han ett utbrott och förminskade dem som dristade sig till sådana anmärkningar."
Statsministerns replik var knappast någon fullträff. Många ansåg enligt Vísir att beskrivningen av Kári Stefánsson mest påminde om Sigmundur Davíð Gunnlaugsson själv. Att avfärda kritiker som mindre vetande har närmast utvecklats till statsministerns paradgren - och är sannolikt en högst bidragande orsak till att han är en av landets minst populära politiker.

Men det är inte bara Sigmundur Davíð Gunnlaugsson som har reagerat på Kári Stefánssons utspel. Brynjar Níelsson och Jón Gunnarsson, alltingsledamöter för Självständighetspartiet, har sagt att en sådan satsning på sjukvården kräver stora skattehöjningar. På Facebook svarade Kári Stefánsson dem med att de är "räddare för skattehöjningar och åsikter än för sina medmänniskors död".

Oavsett om Kári Stefánsson lyckas med målet att nå 100 000 underskrifter sätter namninsamlingen fingret på en för regeringen känslig fråga. Det finns ett utbrett missnöje med anslagen till sjukvården. Och där kan Kári Stefánsson ha rätt. Om inte högerkoalitionen storsatsar på vården kan den mycket väl bli en engångsregering.

Här kan du läsa mer om missnöjet med löner inom vårdsektorn.