söndag 17 januari 2016

Långhus från vikingatiden ska visas i Reykjavík

Det vikingatida långhus som grävts fram vid Lækjargata i Reykjavík blir en ny utställning. Fyndet gjordes vid utgrävningar inför ett hotellbygge. Nu ska spår av långhuset bevaras både innanför och utanför den nya byggnaden. Eldstaden och ett tråg hamnar på utsidan av hotellet. Det rapporterar RÚV.

I somras gjorde arkeologer ett överraskande fynd vid Lækjargata i Reykjavík. Där hittades lämningar från ett långhus som kan ha rests så tidigt som på 870-talet. Det arkeologerna hade räknat med att hitta var spår efter gården Lækjarkot som byggdes 1799.

Långhuset var minst 20 meter långt och 5,5 meter brett. I mitten fanns en minst 5 meter lång eldstad. Dessutom hittades ett tråg, brynen, pärlor, en silverring och utrustning för vävning och matlagning.

Fynden visade att det handlade om en stor gård från landnamstiden. Därmed stod det också klart att dagens bild av det tidiga Reykjavík inte varit helt korrekt. Gården visade att denna tidiga bosättning var större och mer geografiskt utspridd än vad som tidigare varit känt. Vilka som bodde i långhuset vid Lækjargata kommer dock med all sannolikhet att förbli en gåta.

Utgrävningarna gjordes inför ett hotellbygge. Nu står det klart att lämningarna ska bevaras på den plats där de hittades. Kommunen har bildat en särskild nämnd med uppdraget att just skydda fynden. Eldstaden och tråget kommer enligt RÚV att visas upp utanför hotellet. Andra delar av långhuset kommer att byggas in i hotellet.

Däremot kommer inte torvväggarna att bevaras på plats. Skälet är att det blir för dyrt. Det skulle enligt arkeologer inte heller öka förståelsen för den tidigaste bebyggelsen i Reykjavík. I torvväggarna finns tydliga spår av olika vulkanutbrott i form av olika lager av tefra. Dessa lager används för att åldersbestämma arkeologiska fynd.

Här kan du läsa mer om fyndet av ett långhus på Lækjargata.