torsdag 21 januari 2016

Majoritet islänningar tror människor kan vara synska

En majoritet av islänningarna tror att det finns personer som kan se in i framtiden. Däremot är det bara var tredje som någon gång i livet besökt ett medium. Kvinnor är inte bara oftare gäster hos siare. De tror också i betydligt högre utsträckning än män på att det finns personer som är synska. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Klärvoajans och vidskeplighet är egenskaper som inte sällan tillskrivs islänningar. Berättelserna om personer som på något sätt kan se in i framtiden är många. Och de har följt islänningarna sedan vikingatiden.

I dag är det främsta exemplet de spådomar inför det kommande året som lämnas av olika völvor i juletid. Förutsägelserna - som de flesta läsarna tar med en rejäl nypa salt och främst betraktar som underhållning - lockar även läsare som i vanliga fall skakar på huvudet åt den här typen av påståenden.

En majoritet av islänningarna tror att det finns människor med förmåga att se in i framtiden. Hela 53,7 procent svarar ja på frågan om de tror att personer med klärvoajanta och spiritistiska förmågor existerar. Något färre - 46,3 procent - svarar nej på samma fråga.

Kvinnor, pensionärer, personer bosatta på landsbygden samt låg- och medelinkomsttagare är mest benägna att tro på siare. Bland män, yngre islänningar, personer bosatta i Reykjavíkområdet och höginkomsttagare är tron mindre utbredd.

Det finns också stora skillnader mellan olika väljargrupper. Hela 77 procent av Framstegspartiets sympatisörer är övertygade om att det finns personer med siarförmåga. Samma åsikt har bara 40 procent av Piratpartiets anhängare. Siffran för Ljus framtid är 68 procent, för Socialdemokraterna 60 procent, för Gröna vänstern 52 procent och för Självständighetspartiet 42 procent.

31,9 procent uppger att de någon gång besökt en seans hos ett medium. Resterande 68,1 procent säger att de inte haft något sådant möte.

Även här var skillnaderna stora mellan olika grupper. Hela 44 procent av de tillfrågade kvinnorna hade någon gång bevistat en seans mot 19 procent av männen. Bara 17 procent av islänningar i åldern 18 till 29 år hade haft ett sådant möte jämfört med 49 procent av de islänningar som fyllt 68 år.

Medelinkomsttagare och personer bosatta på landsbygden har något oftare träffat en siare. Höginkomsttagare och personer bosatta i Reykjavíkområdet har mer sällan gjort samma erfarenhet.

Också här sticker intresset från Framstegspartiets väljare ut. Av dem har 39 procent bevistat en seans. För Socialdemokraterna är motsvarande siffra 29 procent, Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Piratpartiet 27 procent var samt Ljus framtid 20 procent.

Av de islänningar som tror att det finns människor som är synska har 47 procent besökt ett medium. Bland dem som inte tror på att vissa har gåvan att kunna se in i framtiden är det bara 14 procent som någon gång haft ett möte med ett medium.