torsdag 14 januari 2016

Ny bro ska skydda boende från översvämningar i Katla

Vid en evakuering för översvämningar från Katla tvingas boende i Vestur-Landeyjar att färdas i riktning mot vattenmassorna. Nu lägger regeringen 50 miljoner isländska kronor på en bro över Þverá. Bron gör inte bara så att invånarna får kortare resväg till ringvägen. Den gör också så att de slipper att resa mot ett vulkanutbrott för att kunna undkomma det.

Under Eyjafjallajökulls utbrott 2010 var det många invånare i Vestur-Landeyjar på södra Island som befarade att det skulle lägga området under vatten. Någon evakuering på grund av översvämningar blev dock aldrig aktuell. Men utbrottet väckte diskussionerna om behovet av en evakueringsväg från regionen.

Vestur-Landeyjar är landsbygdsområdet söder om Hella och Hvolsvöllur på den isländska sydkusten. Det är en region som riskerar att hamna under vatten vid ett utbrott i Katla som följs av stora översvämningar.

I dagsläget kan invånarna bara ta sig ifrån området genom att färdas österut. I norr utgör älven Þverá ett hinder, i väster älven Hólsá och i söder Atlanten. Om en evakuering blir nödvändig tvingas de därför att resa i riktning mot översvämningarna i öster.

Katla har inte haft något stort utbrott sedan 1918. Vulkanen är dock sedan länge redo för ett nytt utbrott. Att de översvämningar som uppstår när glaciärens istäcke smälter skulle strömma över Vestur-Landeyjar är inte det mest sannolika scenariot. Mer troligt är att vattenmassorna sköljer över ett område längre österut. Men riskerna för invånarna i Vestur-Landeyjar har aldrig ansetts vara försumbara.

För fem år sedan efterlyste invånarna en bro över Hólsá. En sådan skulle korta avståndet till ringvägen med upp till 25 kilometer samtidigt som de skulle slippa att färdas i riktning mot utbrottet. Ett sådant bygge - som även krävde några kilometer ny väg - skulle gå på flera hundra miljoner isländska kronor. Det ansågs då vara för dyrt.

I regeringens budget för 2016 finns en lösning på problemet. Det handlar om en bro över Þverá i stället för Hólsá. Vid vägskälet vid Ármót ska bron byggas med anslutningar på bägge sidor av stranden. På norra sidan byggs en två kilometer lång grusväg som ansluter till väg 266, en asfalterad väg som i sin tur leder till ringvägen.

Bron ökar inte bara säkerheten för invånarna. Den innebär också att avståndet till ringvägen minskar med upp till 15 kilometer.

Prislappen är 50 miljoner isländska kronor. Skälet till att brobygget blir förhållandevis billigt är att det är en gammal bro som ska användas vid Þverá. Det är den provisoriska bro som mellan 2011 och 2014 användes över Múlakvísl som ska återuppbyggas.

Sommaren 2011 hade Katla ett kort utbrott som aldrig nådde ytan. Men översvämningarna från glaciären Mýrdalsjökull spolade bort bron över Múlakvísl. För att kunna återuppta trafiken längs ringvägen restes inom loppet av en vecka en tillfällig bro över älven. Den enfiliga bron blev kvar i tre år innan en ny och bredare bro öppnades för trafik.

Kjartan Þorkelsson, polischef i Suðurland, säger till RÚV att den nya bron kommer att öka tryggheten för invånarna i regionen. Vid en eventuell evakuering kommer den också att underlätta för myndigheterna:
"Det förändrar våra planer en aning gällande evakuering vid ett utbrott i Katla och om det skulle komma översvämningar till väster längs Entujökull. Då får vi mycket bättre tid att utrymma Landeyjar senare. Då behöver vi inte utrymma mot översvämningarnas riktning, utan kan utrymma i västlig riktning. Detta har betydelse om en sådan händelse skulle komma."
Här kan du läsa mer om brodebatten.