onsdag 20 januari 2016

Ny magma fortsätter att samlas i Bárðarbunga

Trenden med större jordskalv i Bárðarbunga fortsätter. Att vulkanen gör sig redo för ett nytt utbrott råder det inget tvivel om. Däremot har experter olika uppfattningar om hur snabbt det kan komma. Kristín Jónsdóttir vid Veðurstofa Íslands tror att det dröjer ett par år innan något stort utbrott inträffar. Men då kan det ske vid Veiðivötn - platsen för det största lavautbrottet i världen sedan den senaste istiden.

Sedan i september förra året expanderar Bárðarbunga på nytt. Fjället har rest sig tre centimeter, vilket tyder på att ny magma strömmar in i vulkanens magmakammare efter det senaste utbrottet som upphörde i februari 2015. De jordskalv som signalerar att magma är i rörelse sker på ett djup av en dryg mil.

Skalven vid Bárðarbunga har inte ökat markant i antal. Däremot har de blivit kraftigare. Allt oftare inträffar jordskalv med en magnitud på minst 3. Den 4 januari skedde jordskalv som uppmättes till 3,3 och 3,2. Dagen därpå registrerades ett skalv på 3. Fem dagar senare nådde två skalv magnituder på 3,2. Den 13 januari skedde åter ett jordskalv på 3,3.

Än så länge sker dock inga riktigt stora skalv vid Bárðarbunga. Inför ett utbrott brukar jordskalven nå minst 4 i magnitud.

Att Bárðarbunga är på väg mot ett nytt utbrott råder det inget tvivel om. Experter har däremot olika uppfattningar om hur snabbt ett utbrott kan vara att vänta. Vulkanologen Ármann Höskuldsson har tidigare sagt att han tror att ett utbrott kommer under året. Kristín Jónsdóttir vid Veðurstofa Íslands säger till Vísir att hon tror att det kan ta något längre tid:
"Det är mest sannolikt att det tar några år. Men det är inte uteslutet att det blir mindre utbrott. Och det är kanske mest sannolikt att det blir mindre utbrott nära själva kalderan eftersom vi nu vet att magma samlas där. ... För att få ett stort utbrott behöver vulkanen få tid till att bygga upp tryck."
Magman letar sig fram där hindren är färst. Det senaste utbrottet skedde på öppen mark norr om Bárðarbunga i stället för under glaciären. Ett tänkbart scenario är enligt Kristín Jónsdóttir att utbrottet sker vid Veiðivötn väster om Vatnajökull.

Området vid Veiðivötn drabbades omkring 6 700 år före Kristus av det största lavautbrottet i världen efter den senaste istiden. Lavafältet, som kallas Þjórsarhraun, täckte ett område på 970 kvadratkilometer och nådde havet mellan älvarna Þjórsá och Ölfusá efter att ha rört sig över tio mil. Som mest är lavan 40 meter tjock.

Geologen Ari Trausti Guðmundsson påminner om att Bárðarbunga är en av Islands mest aktiva vulkaner. Under de senaste 7 000 åren finns drygt 300 kända utbrott. Det betyder i snitt ungefär ett utbrott vart femte år.

Ari Trausti Guðmundssons åsikt är att det är troligt att Bárðarbunga kan vara på väg in i en serie av utbrott. Han säger till Vísir att det senaste utbrottet - som utöver ett halvårslångt utbrott vid Holuhraun även bestod av fem mindre utbrott - och den efterföljande ansamlingen av magma är tecken som skulle kunna peka i en sådan riktning:
"Med det givet att ett sådant händelseförlopp kan avbrytas vill jag inte sia om tidsutsträckningar, men jag anser det mer sannolikt att förskjutningen, gångbildningen och magmaansamlingen alla är tecken på att en serie av oroligheter har påbörjats. Den kan som tidigare exempel pågå länge, men blir förhoppningsvis kort. Under tiden kan andra vulkaner sätta i gång, till exempel Grímsvötn."
Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.