söndag 31 januari 2016

Politiker i protest mot smalare landningsbana i Höfn

En flytt av belysningen på flygplatsen utanför Höfn får kommunpolitikerna i Hornafjörður att protestera. De hävdar att flygplatsbolaget Isavia av besparingsskäl minskar möjligheterna att använda flygplatsen. Därmed försämras också möjligheterna för turistnäringen att växa ytterligare. Isavia vill minska banans bredd från 45 till 30 meter.

Flygplatsen utanför Höfn i Hornafjörður trafikeras av inrikesbolaget Ernir. Under 2014 tog 9 887 personer flyget mellan Höfn och Reykjavík. En stor del av resenärerna är turister. Trafiken subventioneras av staten.

En utredning som presenterades för två år sedan visade att flygplatsen utanför Höfn är samhällsekonomiskt olönsam. Trots den långa restiden till Reykjavík väljer lokalbefolkningen ofta bilen eftersom biljetterna anses vara för dyra. Enligt utredningen borde trafiken därför bantas om det inte gick att locka fler turister att ta flyget.

Till skillnad från många andra inrikesdestinationer är antalet resenärer till Höfn ganska stabilt. De senaste åren har alltingsledamöter från regionen gång på gång motionerat om en utbyggnad av flygplatsen. Om den skulle godkännas för internationell trafik skulle turismen kunna växa ytterligare. Det är framför allt närheten till Vatnajökull som de anser skulle motivera en sådan satsning.

Ett sådant förslag lades förra året av åtta alltingsledamöter. Men flygplatsbolaget Isavia agerar nu enligt kommunpolitiker i motsatt riktning. Senaste gången som banan asfalterades lades ingen beläggning i ytterkanterna. Nu vill Isavia flytta belysningen närmare banans mitt.

I dag är banan 45 meter bred - men det är bara 30 meter som är asfalterade. Resterande 7,5 meter på varje sida om banans mitt har bara grusbeläggning. Isavia vill anpassa belysningen efter en bredd på 30 meter.

Ett enigt kommunfullmäktige motsätter sig planerna och kallar dem "helt absurda". I ett uttalande hävdar de att flytten är ett sätt för Isavia att slippa asfaltera hela banan. I praktiken anser de att konsekvenserna kan bli betydligt mer långtgående.

Kommunpolitikerna kritiserar Isavia för att minska trafikens och flygplatsens möjligheter att växa. Försämrade användningsmöjligheter riskerar enligt fullmäktige att försvåra chanserna att locka fler turister till området. Utvecklingen går dessutom åt ett helt annat håll än de alltingsledamöter som vill ge flygplatsen utanför Höfn internationell status.

Här kan du läsa mer om flygplatsen utanför Höfn i Hornafjörður.