tisdag 26 januari 2016

Prognos: Sjunkande arbetslöshet på Island under 2016

Arbetslösheten på Island ökade i december till 2,8 procent. Men under 2016 räknar Vinnumálastofnun att i snitt 2,5 procent av islänningarna kommer att vara utan jobb. För att kunna tillsätta lediga tjänster kommer det inom de närmaste åren att finnas ett fortsatt stort behov av arbetskraftsinvandring. År 2018 tror myndigheten att var tionde anställd är en utländsk medborgare.

För tredje månaden i följd steg arbetslösheten på Island under december till 2,8 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med november. Samtidigt var det åttonde månaden i rad där färre än 3 procent av islänningarna var arbetslösa. I december 2014 var arbetslösheten 3,4 procent.

Utvecklingen var i december negativ i nästan hela landet. Mest ökade arbetslösheten i Västfjordarna. Där var 2,8 procent utan jobb, en ökning med 0,6 procentenheter. Högst var den på Suðurnes med 3,6 procent, en uppgång med 0,2 procentenheter.

I övriga landet låg arbetslösheten i Reykjavíkområdet på 2,9 procent (+0,1), Norðurland eystra 2,9 procent (+0,2), Suðurland 2,4 procent (+0,2), Austurland 2,3 procent (+0,3), Vesturland 1,9 procent (oförändrat) och Norðurland vestra 1,4 procent (+0,2).

Fem isländska kommuner hade full sysselsättning under december: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Akrahreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra samt Fljótsdalshreppur i Austurland. Därmed fanns det under hela 2015 inte någon gång en person som var arbetslös i Fljótsdalshreppur.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med något stigande arbetslöshet även i januari. Det handlar dock om årstidsberoende svängningar. Den långsiktiga trenden är att andelen arbetslösa blir allt färre. I en rapport om läget på arbetsmarknaden fram till 2018 räknar Vinnumálastofnun med att den genomsnittliga arbetslösheten i år blir omkring 2,5 procent.

I år tror myndigheten på en tillväxt mellan 3 och 4 procent och upp till 4 000 nya arbetstillfällen. Fram till 2018 kommer totalt cirka 8 000 nya jobb att skapas. Då kommer den totala arbetskraften i landet att uppgå till 192 000 personer. Av dessa kommer var tionde att vara utländsk medborgare.

Det är framför allt turistnäringen som fortsätter att växa mycket snabbt. För att kunna möta behovet krävs en fortsatt arbetskraftsinvandring. Däremot uppstår förhållandevis få nya jobb inom stat och kommun.

Personer med högskoleutbildning kommer även i framtiden att mer sällan drabbas av arbetslöshet. Det gäller i synnerhet kvinnor. Var fjärde högskoleutbildad jobbar dock med något som inte ställer krav på någon eftergymnasial utbildning.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.