måndag 18 januari 2016

Sex isländska presidentkandidater - som inte kan vinna

Þorgrímur Þráinsson, Ari Jósepsson, Ástþór Magnússon, Sturla Jónsson, Elísabet Jökulsdóttir och Hildur Þórðardóttir är de sex personer som ställer upp i sommarens presidentval. Men inte någon av dem är en trolig vinnare. Bland tippade favoriter har både Katrín Jakobsdóttir och Jón Gnarr deklarerat att de inte kandiderar.

Lördagen den 25 juni väljer Island en ny president. I sitt nyårsdagstal meddelade den sittande presidenten Ólafur Ragnar Grímsson att han inte kandiderar för en sjätte fyraårsperiod. Hittills har han inte på något sätt antytt att det är ett beslut som han är beredd att ompröva.

Den som ställer upp måste anmäla sin kandidatur senast den 21 maj. Ingen av de personer som har pekats ut som starka kandidater har hittills sagt sig vara beredda att ställa upp. Komikern Jón Gnarr sade till Vísir i fredags att han inte kandiderar. Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir har lämnat samma besked till Kjarninn.

En som först närmast avvisade tanken var författaren och debattören Andri Snær Magnason. I en intervju i Fréttablaðið för tio dagar sedan höll han dock dörren öppen för att ställa upp.

När Vísir lät läsarna välja sina favoriter till ämbetet fick Katrín Jakobsdóttir 20 procent, Andri Snær Magnason 16 procent och Jón Gnarr 9 procent. Flest röster fick dock svarsalternativet någon annan med 21 procent.

Stödet för de sex kandidaterna är än så länge lågt. Det är knappast någon vild gissning att ingen av de sex kommer att ha någon som helst chans att vinna presidentvalet. Däremot kan de tveklöst påverka utgången. Det finns inget tak för hur många kandidater som kan ställa upp. Det finns inte heller någon nedre gräns för hur många röster som krävs för att segra. Vinner gör den som får flest röster i en enda valomgång.

Sommarens val blir på många sätt unikt. Juridikprofessorn Björg Thorarensen säger till RÚV att valet inte bara handlar om vem som ska bli president, utan också vilken typ av president som ska väljas. Ólafur Ragnar Grímsson gjorde ämbetet högpolitiskt och tog ställning i dagsaktuella frågor. Företrädaren Vigdís Finnbogadóttir fungerade däremot främst som en samlande kraft.

Historikern Guðni Th. Jóhannesson säger till RÚV att det inte är troligt att den president som kommer att väljas bara har stöd av en tiondel av väljarkåren. Sannolikt är att kampen i slutändan kommer att stå mellan två eller tre starka kandidater. En tendens som historikern Guðjón Friðriksson noterat är att väljarna ofta föredrar en president som inte kommer från samma politiska block som den sittande regeringen, rapporterar RÚV.

Ástþór Magnússon är något av veteran när det gäller presidentval. Han har kandiderat tre gånger tidigare, men som mest fått 2,7 procent av rösterna. I förra presidentvalet 2012 stoppades han från att delta sedan det visat sig att han saknade tillräckligt antal giltiga underskrifter från en av valkretsarna. I Morgunblaðið säger han att fredsfrågor kommer att bli hans fokus om han skulle bli vald:
"Det behövs en ny ideologi inom internationell politik för att tysta de konflikter som håller på att växa. Vi har i praktiken förlorat tjugo år som hade kunnat användas till att försöka gjuta olja på dessa vågor med nya fokus. Det behövs någon vid presidentämbetet som för fram denna ideologi, eftersom en president har tillgång till både medier, konferenser och alla möjliga platser där det är möjligt att framträda på ett sätt som vanliga personer och jag själv inom fredsorganisationer inte har möjlighet till."
Den självutnämnda helaren Hildur Þórðardóttir meddelade sin kandidatur på Facebook. I ett inlägg skrev hon att hon bland annat ville arbeta för fler folkomröstningar och för ministrar som inte har en plats i alltinget.

Mer uppmärksamhet fick dock texter hon tidigare skrivit. DV rapporterade om hur hon nyligen raderat ett blogginlägg där hon sade sig ha förlorat sin make i ett tidigare liv. I ett annat blogginlägg hävdade hon enligt Stundin att orsaken till cancer i själva verket kunde gå att finna i tidigare liv och i känslor. I Vísir skrev hon senare att hon inte tog avstånd från all vetenskap, men höll fast vid åsikten att den ofta befann sig på villovägar.

Författaren Elísabet Jökulsdóttir vill göra residenset Bessastaðir - som under Ólafur Ragnar Grímssons tid blivit betydligt mer svårtillgängligt - öppet för allmänheten. På Facebook skriver hon att besökare ska välkomnas och lockas med bland annat en trampolin för barnen och djur.

Sturla Jónsson är lastbilschauffören som är mest känd som demonstrant. Han ställde även upp i förra alltingsvalet där han fick nöja sig med 222 röster. I opinionsmätningarna får hans parti - som även det heter Sturla Jónsson - någon promille av väljarsympatierna. Även om han har en trogen skara anhängare så finns det inget som tyder på att han skulle kunna öka antalet till nivåer särskilt mycket högre än de 0,12 procent som han fick i alltingsvalet.

Þorgrímur Þráinsson har hittills nöjt sig med att till Vísir säga att han med 95 procents sannolikhet ställer upp i presidentvalet. En kampanjsida på Facebook har han sedan länge. Þorgrímur Þráinsson är känd som barnboksförfattare och tidigare landslagsspelare i fotboll. Efter utspelet i Vísir riktades det anklagelser mot honom om att han inte alls skulle vara så snäll som ryktet enligt Nútíminn gjort gällande, utan att han enligt Pressan även skulle ha ägnat sig åt mobbning.Den sjätte kandidaten är Ari Jósepsson. I Morgunblaðið kallas han "Youtube-stjärna". Antalet klipp han lagt ut på sajten är visserligen många, men de flesta har bara setts av något hundratal tittare. Kandidaturen tillkännagav han följaktligen på just Youtube.

Árni Björn Guðjónsson svarade för den kortaste kandidaturen - inom loppet av ett dygn hann han både meddela att han skulle ställa upp och ångra sig av. Både 1995 och 1999 ledde han det kristna parti som ställde upp i alltingsvalet och fick 316 respektive 441 röster.

En trolig kandidat är Stefán Jón Hafstein, som representerat Reykjavíklistan och Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i Reykjavík. Han har också skrivit flera böcker. De senaste åren har han arbetat med bistånd inom Þróunarsamvinnustofnun Íslands.

Andra etablerade namn som det ryktas om är socialdemokraten Össur Skarphéðinsson, Vodafones Hrannar Pétursson, sångaren Bergþór Pálsson och Halla Tómasdóttir, grundare av Auður Capital.

Av Ólafur Ragnar Grímssons fem motkandidater i förra valet har Þóra Arnórsdóttir sedan tidigare uteslutit en ny kandidatur. Det gör enligt Morgunblaðið även Andrea J. Ólafsdóttir. Ari Trausti Guðmundsson och Hannes Bjarnason kunde eller ville inte svara på frågan. Herdís Þorgeirsdóttir var inte anträffbar.

Det återstår alltså drygt fyra månader tills fristen att anmäla sin kandidatur löper ut. Än så länge är det bara statister som anmält sig. Vilka som kommer att spela huvudrollerna i presidentvalet den 25 juni är i högsta grad osäkert.

Här kan du läsa mer om det kommande presidentvalet.