fredag 8 januari 2016

Stänger badhus i Reykjahlíð - läcka för dyr att reparera

En läcka i bassängen gör att kommunen väljer att stänga badhuset i Reykjahlíð för gott. Underhållet är sedan länge eftersatt. Och så länge som läckan inte lagas strömmar klorerat vatten ut i den känsliga miljön. Kommunens svaga ekonomi gör att den inte har råd med reparationerna på cirka 150 miljoner isländska kronor.

Sedan 1982 har Skútustaðahreppur drivit badhuset i Reykjahlíð vid Mývatn. Badet har varit mycket populärt trots konkurrensen från Jarðböðin - den anläggning som marknadsför sig som norra Islands svar på Blå lagunen.

Men vid årsskiftet stängdes badhuset för gott. Beslutet fattades av kommunfullmäktige i samband med att den ekonomiska planen fram till 2019 klubbades. Badhuset skulle behöva renoveras för cirka 150 miljoner isländska kronor - men det har kommunen inte råd med.

Underhållet av badhuset har i princip försummats ända sedan det öppnades. En läcka från bassängen gör dock att fullmäktige inte längre kan blunda för problemen. Själva bassängen består av glasfiber. Någonstans finns en spricka som gör att klorerat vatten rinner rakt ut i naturen. Försök att laga läckan har hittills misslyckats.

Läckan är mycket allvarlig. Ekosystemet vid Mývatn är känsligt. Det har exempelvis rödstämplats av Umhverfisstofnun, vilket betyder att det står inför stora och akuta hot. Ständiga utsläpp av klorerat vatten spär på riskerna.

I stället för att byta ut bassängen stängs badhuset. I fortsättningen kommer skolbarnen att bussas till Laugar för den obligatoriska simundervisningen.

Kommunfullmäktige i Skútustaðahreppur räknar med att spara 10 till 15 miljoner isländska kronor om året på nedläggningen. Finanserna är svaga och 2014 gjorde kommunen ett negativt resultat. Samtidigt har flera av kommunens andra fastigheter ett stort renoveringsbehov. Trots det skjuts nu planerat underhåll på framtiden.

En lösning kan bli att sälja fastigheter för att få in pengar till underhåll. En besparing som görs under 2016 är att förskolan och grundskolan hamnar under samma tak.