fredag 15 januari 2016

Tre av fyra islänningar säger ja till dödshjälp

Isländska män ser sig som religiösa i större utsträckning än kvinnor. Men bland unga islänningar är tilltron till Bibelns skapelseberättelse obefintlig. Däremot förespråkar tre av fyra islänningar aktiv dödshjälp om en person lider av en obotlig sjukdom. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Siðmennt.

Religion får allt mindre betydelse i det isländska samhället. Den kristna statskyrkan tappar medlemmar från år till år trots att antalet invånare ökar. Allt färre ansluter sig till något religiöst samfund.

I dag är det 46,4 procent av islänningarna som betraktar sig som troende. På frågan svarar 29,9 procent att de inte är troende medan 23,7 procent inte kan säga om de är troende eller inte. Skillnaderna mellan olika grupper är stora. Män ser sig oftare som religiösa än kvinnor. Bland islänningar som fyllt 55 år är hela 61,3 procent troende - vilket kan jämföras med 17,3 procent i åldersgruppen 24 år och yngre.

Bland Framstegspartiets väljare betraktar sig 69,9 procent som troende. Motsvarande siffra för Ljus framtid är 29,6 procent. Piratpartiets sympatisörer är de som oftast beskriver sig som icke-troende. Hela 49,2 procent uppger sig sakna någon form av trosbekännelse.

Det finns också ett starkt stöd för en skilsmässa mellan stat och kyrka. Här svarar 46 procent att staten inte ska stödja några religiösa samfund, 29,1 procent att statskyrkan ska få mer stöd än andra samfund, 24,7 procent att alla samfund ska få samma stöd och 0,1 procent att andra samfund ska få mer stöd än statskyrkan.

På en direkt fråga är 49 procent för en skilsmässa mellan stat och kyrka. Bara 18,8 procent motsätter sig en skilsmässa medan 32,2 procent varken är för eller emot en sådan.

Grundlagen säger att den evangelisk-lutherska kyrkan ska vara Islands statsreligion och värnas av staten. Det är en lag som 47,7 procent vill riva upp och 29,7 procent vill bevara. Övriga 22,6 procent tar varken ställning för eller emot en lagändring som bryter banden mellan stat och kyrka.

Bara 17,7 procent av islänningarna tror att gud skapade världen enligt Bibelns skapelseberättelse. Hela 61,9 procent anser att universum skapades enligt big bang-teorin. Övriga 20,4 procent har ingen uppfattning i frågan eller tror att universum uppkommit på andra sätt. I kategorin övrigt finns allt från att gud låg bakom big bang till att världen skapats av ett spagettimonster.

Anmärkningsvärt är att det bland islänningar 24 år och yngre inte är en enda som tror på Bibelns skapelseberättelse. Här svarar 93,9 procent att big bang-teorin förklarar universums uppkomst.

Om en person lider av en obotlig sjukdom är 75 procent av islänningarna för aktiv dödshjälp. Det är bara 7,1 procent som säger nej till dödshjälp. Bland de yngsta finns det ingen som motsätter sig dödshjälp. Stödet är också större bland yngre än bland äldre. I samtliga grupper är dock en klar majoritet för dödshjälp.