onsdag 24 februari 2016

Alkfåglar håller till i havet runt Island under vintern

Spetsbergsgrissla, sillgrissla och tordmule håller sig främst runt Island och Grönland under vinterhalvåret. För första gången har alkfåglars rörelser utanför häckningsperioden kartlagts av Náttúrustofa Norðausturlands. Slutsatserna är ett resultat av en kartläggning av rörelserna som påbörjades sommaren 2013.

Under somrarna domineras de isländska fågelklipporna av olika alkfåglar. Det handlar om många miljoner par som söker sig till Island för att häcka. Själva häckningsperioden är väl kartlagd, men däremot har det länge varit okänt var alkfåglarna håller till under vintern.

Sommaren 2013 försåg personal från Náttúrustofa Norðausturlands alkfåglar - närmare bestämt spetsbergsgrissla, sillgrissla och tordmule - med instrument som kartlägger deras rörelser. Märkningen gjordes vid Látrabjarg i Västfjordarna, på ön Grímsey norr om det isländska fastlandet och vid Fontur på Langanes på nordöstra Island.

För att kunna följa rörelserna är det nödvändigt att sommaren därpå få tag på samma fåglar för att kunna avläsa mätutrustningen. Avläsningen görs elektroniskt.

Þorkell Lindberg Þórarinsson är föreståndare för Náttúrustofa Norðausturlands i Húsavík. Han säger till RÚV att kartläggningen är den första i sitt slag:
"Detta ger oss viktig information om var fåglarna uppehåller sig utanför häckningsperioden."
Under sommaren häckar spetsbergsgrissla, sillgrissla och tordmule på samma platser. Däremot finns de till viss del på olika platser under vinterhalvåret - från att de lämnar Island under sensommar eller höst och återvänder under våren.

Þorkell Lindberg Þórarinsson berättar för RÚV att sillgrisslan är den av de tre alkfåglar som studerats vars rörelser varierar mest. Sillgrisslan uppehåller sig i stor utsträckning runt den isländska kusten, men den finns också vid Grönlands östkust och långt söder om Island längs den så kallade Reykjanesryggen, som är en del av den Mittatlantiska ryggen och sträcker sig från Reykjanes på sydvästra Island och söderut i Atlanten.

Spetsbergsgrisslan befinner sig under vintern till stor del vid Grönlands västkust. Alkan uppehåller sig mest längs kusten runt Island.

Även lunnefågeln tillhör släktet alkfåglar. Någon kartläggning av dess rörelser under vinterhalvåret har ännu inte gjorts. Också lunnefågeln tros uppehålla sig i Nordostatlanten utanför häckningsperioden.