måndag 1 februari 2016

Aron och Margrét populäraste isländska namnen 2014

För femte året i följd är Aron det populäraste pojknamnet på Island. Bland flickorna klättrar Margrét från nionde till första plats. De vanligaste förnamnen bland hela befolkningen är alltjämt Jón och Guðrún, men bägge bärs av en allt färre andel av islänningarna. Det visar ny statistik från Hagstofa Íslands.

Efter två år i topp dalar Katrín till plats nio på listan över de populäraste flicknamnen under 2014. Därmed byter Katrín plats med Margrét som gör den omvända resan - från plats nio 2013 till plats ett 2014. Namnet Margrét gavs som första förnamn till 31 isländska flickor under förra året.

Tvåa är Anna med 30 nya bärare och trea Emma med 28 nya bärare. Anna klättrar från trettonde plats och Emma från femte plats. Andra snabbklättrare är Ísabella (från 28 till 4) och Hekla (från 35 till 6).

Emilía, som var i topp 2012 tillsammans med Katrín, var trea 2013. Nu backar namnet till plats nio. Precis som Katrín fick det 24 nya bärare under året.

För femte året i följd är Aron det populäraste pojknamnet. Under 2014 gavs 49 isländska pojkar Aron som första eller enda namn. Av samtliga pojkar som föddes under året fick hela 2,19 procent heta just Aron. Motsvarande siffra för Margrét var 1,44 procent.

Tvåa bland pojkarna är Alexander med 44 nya bärare och trea är Viktor med 38 nya bärare. Föregående år delade Alexander och Viktor tredjeplatsen. Tvåa var då Jón, ett namn som 2014 sjönk tillbaka till femte plats med 28 nya bärare.

Populäraste andranamnen var bland flickor María, Rós och Ósk och bland pojkar Þór, Hrafn och Freyr.

Jón är dock alltjämt det vanligaste namnet bland befolkningen som helhet. Vid årsskiftet fanns det 5 255 personer som hette Jón, vilket betyder att det är ett namn som bars av 3,18 procent av de isländska männen. Ett år tidigare var andelen 3,25 procent.

Jón är fortfarande ett vanligt namn för nyfödda, men då ofta i kombination med andra namn. Populariteten till trots räcker antalet nyfödda inte för att försvara namnets ställning. För inte så länge sedan hette nämligen var fjärde isländsk man just Jón. Som jämförelse var det 2014 ett namn som gavs till 1,25 procent av pojkarna.

Läget för Guðrún - det vanligaste namnet bland isländska kvinnor - är ungefär detsamma. Under 2014 fick 19 personer detta namn, vilket motsvarar 0,88 procent av de nyfödda flickorna.

Totalt fanns det vid årsskiftet 4 829 kvinnor som bar namnet Guðrún. Därmed är Guðrún det näst vanligaste namnet i landet efter just Jón. Det bärs av 2,95 procent av kvinnorna. Föregående år var Guðrúns andel bland isländska kvinnor 3,01 procent.

2014 års namntopp - flickor (placering från 2013 inom parentes):
1. Katrín (9) - med 31 nya bärare
2. Anna (13) - med 30 nya bärare
3. Emma (5) - med 28 nya bärare
4. Ísabella (28) - med 27 nya bärare
5. Eva (4) - med 26 nya bärare
6. Hekla (35) - med 25 nya bärare
6. Kristín (22) - med 25 nya bärare
6. Viktoría (9) - med 25 nya bärare
9. Emilía (3) - med 24 nya bärare
9. Katrín (1) - med 24 nya bärare
2014 års namntopp - pojkar (placering från 2013 inom parentes):
1. Aron (1) - med 49 nya bärare
2. Alexander (3) - med 44 nya bärare
3. Viktor (3) - med 38 nya bärare
4. Kristján (6) - med 30 nya bärare
5. Jón (2) - med 28 nya bärare
6. Guðmundur (7) - med 26 nya bärare
6. Kristófer (7) - med 26 nya bärare
8. Gunnar (23) - med 25 nya bärare
8. Ólafur (18) - med 25 nya bärare
10. Benedikt (38) - med 22 nya bärare
10. Dagur (10) - med 22 nya bärare
10. Emil (21) - med 22 nya bärare
På Island finns enligt Vísir 565 unika namn, alltså förnamn som bara bärs av en enda person. Antalet har räknats ut genom att samköra Hagstofa Íslands namnstatistik med listorna över godkända förnamn.

Bland de unika namnen finns bland annat Analía, Asía (vilket helt enkelt betyder Asien), Cæsar (trots att bokstaven c inte ingår i det isländska alfabetet), Gógó, Heiðlóa ('ljungpipare'), Hugleikur (den ende bäraren är tecknaren Þórarinn Hugleikur Dagsson), Jagger (gissningsvis efter Rolling Stones-sångaren Mick Jagger), Kaktus (ett ord som betyder samma sak på isländska som på svenska), Lúðvíka (feminin form av Lúðvík och inte en hyllning till den svenska orten Ludvika), Marzibil (ett av flera namn som innehåller z trots att bokstaven inte längre ingår i det isländska alfabetet), Neptúnus, Spartakus, Tarfur ('tjur') och Úranus.

Här kan du läsa mer om 2013 års populäraste pojk- och flicknamn.