söndag 28 februari 2016

Boende på Vatnsleysuströnd vill byta kommun

Två boende på Vatnsleysuströnd anser sig vara så bortglömda av Vogar att de vill byta kommun till Hafnarfjörður. Virgill Scheving Einarsson och Stefán Árnason tror att de efter ett byte skulle få såväl kommunal snöröjning som kommunalt vatten. Men så sent som 2005 röstade en majoritet av invånarna nej till ett samgående med Hafnarfjörður.

Kommunen Vogar ligger mellan Reykjavíkområdet och halvön Reykjanes. Den hade förra året 1 102 invånare. Av dessa bodde 1 035 personer i tätorten Vogar. Majoriteten av de övriga invånarna bor på Vatnsleysuströnd.

Redan 2005 röstade kommuninvånarna om ett samgående med Hafnarfjörður, men majoriteten sade nej. Grannkommunen hade förra året 27 875 invånare.

Nu vill Virgill Scheving Einarsson och Stefán Árnason dela på kommunen. De är enligt Fréttablaðið så missnöjda med den kommunala servicen i Vogar att de föreslår att Vatnsleysuströnd i stället ska tillhöra Hafnarfjörður. Missnöjet gäller bland annat utebliven snöröjning hela denna vinter, dålig utbyggnad av kommunalt vatten och brev till kommunchefen som förblir obesvarade.

Virgill Scheving Einarsson säger i Fréttablaðið att han hoppas få en majoritet av de boende på Vatnsleysuströnd med sig. Först då kan han vända sig till Hafnarfjörður och inrikesdepartementet med en formell ansökan om att få byta kommun:
"Jag är optimistisk. Jag anser att våra intressen bevakas mycket bättre i Hafnarfjörður."
De första kontakterna med Hafnarfjörður har enligt Virgill Scheving Einarsson varit positiva. Grannkommunen behöver bland annat ny mark att bygga på. För de boende på Vatnsleysuströnd hoppas han att det skulle leda till stigande fastighetspriser.

Här kan du läsa mer om Vatnsleysuströnd.