torsdag 18 februari 2016

Brittisk kapten: Torskkrig mellan David och GoliatEn kamp mellan David och Goliat. Så såg den brittiske fartygskaptenen Tom Watson på dispyten om torskfisket mellan Island och Storbritannien. När Island 1975 utökade den egna ekonomiska zonen till 200 sjömil från land förväntade han sig en enkel seger - antingen till havs eller vid förhandlingsbordet. Men den isländska beslutsamheten i kampen förvånade honom.

Brittiska trålare hade länge fiskat utanför den isländska kusten. I tre olika så kallade torskkrig expanderade Island ensidigt den egna fiskezonen. Efter bland annat hot om att lämna Nato gick Island segrande ur samtliga tre strider. Än i dag finns det många brittiska fiskare som anser att de inte fick tillräcklig uppbackning av staten i konflikten. Många gick också miste om inkomster från ett fiske som de ägnat sig åt i årtionden.

BBC intervjuade nyligen Tom Watson i programserien Witness. Du hör hans skildring av det sista torskkriget ovan.