måndag 1 februari 2016

Dagens citat

"Det har sedan länge blivit genant hur statsministern är angelägen att slå mot kommunledningen när den är inblandad i uppbyggnad av centrum. Sällan har han dock lyckats så illa som i denna fråga. Nu har han invändningar mot att kommunen har tillåtit staten (han själv) att ett gammalt hus försvinner från Mentaskólinns tomt i Reykjavík för viktig uppbyggnad i skolans intresse. Där hade det varit förnuftigt för ministern att undersöka saken innan han sätter sig vid datorn eller springer till tidningarna. Staten är nämligen verkställaren och har lagt stor vikt vid att huset försvinner."

Dagur B. Eggertsson, borgmästare i Reykjavík, skriver på Facebook om statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugssons utspel i stadsplaneringsfrågor i stadens centrum.