onsdag 17 februari 2016

Dagens citat

"Jag vill peka på att landets farligaste turistort sannolikt är riksväg 1. Så allt gällande vägförbättringar, vägförbindelser och information på vägarna är prioriterade saker. De enfiliga broarna behöver utrotas. Det går aldrig att utesluta olyckor. De kommer alltid att inträffa. Men vi kan naturligtvis göra allt vi kan för att få fram information till turister - särskilt till dem som reser på egen hand - om var farorna gömmer sig."

Arnar Már Ólafsson, marknadschef vid Íslenskir fjallaleiðsögumenn, i RÚV om debatten om säkerhetsåtgärder för att förhindra att turister utsätter sig för onödiga risker.