söndag 21 februari 2016

Dagens citat

"Reykhólahreppurs kommunfullmäktige anser att sträckan som kommunens invånare behöver åka för att hämta post är helt oacceptabel. Invånare och företag i kommunen förlitar sig till stor del på att få läkemedel och annat med posten. Av den anledningen och dessutom av allmänna bygdeperspektiv är postutbärningen alla vardagar mycket viktig, och den kan faktiskt räknas som ett närmast självklart krav nu för tiden."

Kommunfullmäktige i Reykhólar i ett protestbrev mot postens nedskärningar av antalet utbärningsdagar på landsbygden - läs mer här.