lördag 27 februari 2016

Dagens citat

"Kaldraneshreppurs kommunfullmäktige protesterar bestämt mot den neddragning som kommunens invånare drabbas av med tillkännagivna neddragning av postservice i glesbygd. Det torde vara uppenbart för alla att de flesta som den minskade postservicen går ut över inte har tillgång till någon annan service av samma eller liknande natur, förutom att de som bor i samma område har en helt obrukbar nätuppkoppling som gör det omöjligt för människor att utföra sina arbeten eller studier genom nätet."

Kommunfullmäktige i Kaldraneshreppur i ett uttalande om att hela kommunen, inklusive centralorten Drangsnes, från den 1 mars bara får post utburen varannan dag - läs mer här.