söndag 28 februari 2016

Exporterad stenbitsrom får inte föras tillbaka till Island

2,5 ton stenbitsrom fastnade i tullen i Japan eftersom den hade fel färg. Men när kaviaren skickades tillbaka till den isländska exportören fastnade den på nytt hos myndigheterna. Märkningen på förpackningarna var så bristfällig att den inte gick att spåra till producenten. Därför stoppade Matvælastofnun återinförandet.

Att islandshästar som en gång lämnat Island inte får föras in i landet på nytt på grund av sjukdomsrisken är väl känt. Att något liknande skulle kunna inträffa med kaviar var kanske mindre väntat. Det är livsmedelsmyndigheten Matvælastofnun som nu stoppar ett återinförande.

Våren 2015 exporterade en isländsk producent 2,5 ton stenbitsrom till Japan. I Japan fastnade kaviaren i tullen. Av misstag hade rommen fått fel färg i produktionen. I övrigt var det inget fel på den, men den felaktiga färgen var tillräckligt för att den inte skulle tas emot.

Containern med stenbitsrommen hamnade så småningom på ett fartyg tillbaka till Island. Men i september 2015 i hamnen i Reykjavík tog det stopp på nytt. Det visade sig att det inte bara var färgen som inte var som den skulle när rommen skeppades från Island.

Matvælastofnun sade i oktober förra året nej till återinförseln. Skälet var att det saknades information som gjorde att stenbitsrommen kunde spåras till producenten. Eftersom spårbarheten var bristfällig sade myndigheten nej.

Tillverkaren överklagade beslutet men fick nyligen avslag av näringsdepartementet. I överklagandet hävdade tillverkaren att märkningen hade varit tillräcklig för den japanska marknaden. Dessutom hade containerns försegling inte brutits sedan stenbitsrommen lämnat Island ett halvår tidigare.

Näringsdepartementet kom dock till samma slutsats som Matvælastofnun. Eftersom rommen inte gick att spåra tillbaka till producenten var det enligt isländsk lag inte tillåtet att föra in den i landet. Motsvarande lagstiftning finns inom hela EES-området.

Vad som hände med lasten är inte känt. Tillverkaren kan ha låtit förstöra rommen eller så guppar den kanske omkring på havet på jakt efter en destination där kraven på märkning inte är lika stränga.