söndag 14 februari 2016

Katrín Jakobsdóttir vill samla isländsk vänster i valallians

Oppositionen bör bilda en allians inför alltingsvalet våren 2017. Det anser Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir. Hon vill att partierna enas om ett regeringsalternativ som prioriterar välfärd, jämlikhet, rättvisa och gröna jobb. Målet är att skapa en tydlig motvikt till dagens borgerliga regeringskoalition.

Det återstår bara ett drygt år kvar till nästa alltingsval. Samtidigt jäser väljarnas missnöje med de etablerade politiska partierna. I kvartetten Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Självständighetspartiet och Framstegspartiet är det knappast någon som är särskilt nöjd med opinionssiffrorna.

Att Piratpartiet håller på att skapa sig en stabil plattform inför nästa val är det få som betvivlar. Däremot tror inte ens partiets företrädare att den historiska uppgången i opinionen ska hålla i sig. Stödet för det andra nya partiet i alltinget, Ljus framtid, är däremot nästan utraderat.

Idéer om valsamverkan har kommit både från Piratpartiet och Socialdemokraterna. Nu förespråkar även Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir att oppositionen inför valet går ihop om ett gemensamt regeringsalternativ. Hon säger i Fréttatíminn att väljarna då kan lägga sin röst på en vänsterallians:
"Frågorna som jag vill ställa på sin spets är uppbyggnad av välfärdssystemet, jämlikhet och en miljövänlig jobbpolitik."
För att Katrín Jakobsdóttirs förslag även ska bli partiets linje inför det kommande valet krävs ett godkännande vid ett partistyrelsemöte.