onsdag 24 februari 2016

Konflikt stoppar export av aluminium från Straumsvík

Ett exportförbud infördes vid midnatt på aluminium från smältverket i Straumsvík. Stoppet är det senaste steget i en långvarig och djupgående konflikt mellan facket och Rio Tinto Alcan. Nu överväger företaget att minska produktionen i Straumsvík. Ett nytt möte mellan de stridande parterna sker under förmiddagen.

Sedan i höstas har fackförbundet Verkalýðsfelagið Hlíf och Rio Tinto Alcan försökt komma överens om ett nytt avtal för de anställda på aluminiumsmältverket i Straumsvík i Hafnarfjörður. Läget i förhandlingarna har länge varit låst. Knäckfrågan är att Rio Tinto Alcan vill få möjlighet att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad.

Ett avtal som tecknades 1972 förbjuder arbetsgivaren att anlita entreprenörer utan fackets godkännande. Det är denna bestämmelse som Rio Tinto Alcan nu vill riva upp. I förhandlingarna har företaget sagt att städning och personalmatsalen är områden som skulle kunna läggas ut på entreprenad.

Verkalýðsfélagið Hlíf säger nej med motiveringen att den berörda personalen riskerar sämre villkor om de inte är anställda direkt av Rio Tinto Alcan.

Rio Tinto Alcan anser att det är nödvändigt att riva upp förbudet för att företaget ska vara konkurrenskraftigt och kunna verka på samma villkor som konkurrenterna. Under konflikten har företrädare för Rio Tinto Alcan gett motsägelsefulla budskap - det har talats både om att det kan bli aktuellt att lägga ned smältverket och att det inte alls finns några sådana planer.

På pappret går Rio Tinto Alcans verksamhet på Island med förlust. Hur det egentligen går är dock öppet för diskussion. Rio Tinto Alcan använder sig av räntesnurror - där företaget på Island betalar höga räntor på lån från moderbolaget - som pressar ned resultaten. I förhandlingarna har företaget använt förlusterna och låga världsmarknadspriser på aluminium som argument för att häva förbudet mot entreprenörer.

Det har dock spekulerats om att Rio Tinto Alcan i själva verket har helt andra syften med att ta strid med facket. Av de omkring 400 anställda på det nyligen utbyggda smältverket i Straumsvík är det bara en liten del som skulle beröras av förändringarna. Jämfört med att Rio Tinto Alcan förbrukar en femtedel av den energi som produceras på Island handlar det om små summor.

Rio Tinto Alcans avtal med det statliga energibolaget Landsvirkjun löper till och med 2036. Vad företaget betalar för energin är inte känt, men priset följer världsmarknadspriset för aluminium. Däremot är det känt att Rio Tinto Alcan betalar mer för energin än vad konkurrenterna Century Aluminium Norðurál i Grundartangi och Alcoa Fjarðaál i Reyðarfjörður.

Hörður Arnarson, vd för Landsvirkjun, gick bland annat ut och hävdade att Norðurál i förhandlingar om energipriser försökte utnyttja konflikten i Straumsvík för att kunna pressa priserna. Påståendena tillbakavisades av Norðurál.

Vid midnatt eskalerade konflikten ytterligare. Efter ett beslut i Félagsdómur fick Verkalýðsfélagið Hlíf rätt att stoppa lastningen av aluminium i Straumsvík. De anställda kommer i övrigt att arbeta som vanligt - men ingen export kommer att äga rum.

Ett nytt förhandlingsmöte mellan Verkalýðsfélagið Hlíf och Rio Tinto Alcan börjar nu på morgonen. Rio Tinto Alcan har redan aviserat att det kan bli aktuellt att minska produktionen om inte exportförbudet hävs inom kort.

I dagsläget ser det svårt ut för företaget att exportera aluminium på något annat sätt. Fackförbundet Verkalýðsfélag Akraness har meddelat att deras medlemmar inte kommer att hjälpa till att skeppa ut Rio Tinto Alcans aluminium från hamnen i Grundartangi.

Här kan du läsa mer om konflikten i Straumsvík.