måndag 15 februari 2016

Krisande socialdemokrater väljer ny ledning redan i juni

Redan i juni väljer Socialdemokraterna ny ledning. Den nuvarande ordföranden Árni Páll Árnason har ännu inte bestämt sig för om han ställer upp för omval. Men det är uppenbart att han inte tänker lämna partiledarposten utan kamp. I ett öppet brev till medlemmarna pekar han ut en lång rad misstag - inklusive hur det gick till när Island ansökte om EU-medlemskap.

Socialdemokraternas opinionskris tvingar nu enligt ett pressmeddelande fram en omröstning om ny ledning för partiet redan den 4 juni i år. Beslutet tas vid ett extrainsatt landsmöte. Ursprungligen var planen att landsmötet skulle hållas först efter årsskiftet, men de usla opinionssiffrorna och ordföranden Árni Páll Árnasons svaga ställning ligger bakom kraven på en tidigareläggning.

I opinionen ligger Socialdemokraterna just nu runt 10 procent. Den som i juni får uppdraget att leda partiet har tio månader på sig att vända den negativa trenden till nästa alltingsval. Nästa ordinarie landsmöte hålls den 10 till 11 mars - bara sex veckor före valet.

Kandidater måste anmäla sig 45 dagar före valet. Samtliga medlemmar är röstberättigade. Hittills har inga kandidater anmält sig. En som sagt nej till att kandidera är Anna Pála Sverrisdóttir, tidigare ordförande för hbtq-organisationen Samtökin 78.

Árni Páll Árnason har ännu inte bestämt om han ställer upp för omval. Det är dock tydligt att han tänker försöka försvara sin position. I ett öppet brev till partimedlemmarna räknar han upp en lång rad misstag som partiet begått. Utan att erkänna misstagen anser han det vara omöjligt att återvinna väljarnas förtroende.

Mellan 2007 och 2013, när Socialdemokraterna ingick i regeringen, gjorde partiet enligt Árni Páll Árnason flera allvarliga felbedömningar. En av dem var sättet som Island ansökte om EU-medlemskap. I stället för att låta folket säga sitt fick regeringen ett ja i alltinget efter vad han kallar en intrigerande överenskommelse som skedde i det tysta.

Att inte hålla en folkomröstning var emot Socialdemokraternas grundvärderingar om medborgarnas deltagande i stora beslut. Eftersom Islands ansökan aldrig hade något sådant stöd var den från början mycket tunn. Hade ansökan haft folket bakom sig hade samtliga partier tvingats ta hänsyn till dess vilja.

Ett annat misstag var enligt Árni Páll Árnason Socialdemokraternas agerande i Icesave-tvisten. Partiet ställde sig bakom EU:s krav på ett statligt ansvar för Landsbankis kollaps. Åter motarbetade Socialdemokraterna en folkomröstning - och åter motarbetade partiet folkets intressen.

På samma sätt gjorde partiet inte tillräckligt för skuldsatta hushåll. Socialdemokraterna värnade det finansiella systemet i stället för att ställa sig på medborgarnas sida.

Som regeringsparti tappade Socialdemokraterna kopplingen till arbetarrörelsen och till näringslivet. Därmed förlorade partiet enligt Árni Páll Árnason en del av sin kärna.

Andra misstag var försöket att förändra fiskekvotsystemet. Även här borde partiet vänt sig till medborgarna för att få stöd för grundläggande förändringar. Arbetet strandade sedan på att Socialdemokraterna inte kunde komma överens med koalitionspartnern Gröna vänstern om upplägget.

Liknande förseningar gjorde att arbetet med att ta fram en ny grundlag aldrig nådde ända fram. Partiet hade för mycket fokus på tidsplanen, men borde ha drivit på för att få igenom de viktigaste förändringarna.

När Árni Páll Árnason valdes till partiledare 2013 var det ingen hemlighet att han inte var den dåvarande ordföranden Jóhanna Sigurðardóttirs favoritkandidat. Det öppna brevet till medlemmarna gör dem knappast till närmare vänner. Indirekt utgör brevet en totalsågning av en rad avgörande beslut som Jóhanna Sigurðardóttir tog som statsminister.

Inte minst kritiserar Árni Páll Árnason företrädarens ständiga hot om partipiskan för att få igenom beslut. Hade Jóhanna Sigurðardóttir vågat utlysa en folkomröstning om en ansökan om EU-medlemskap hade den kunnat lämnas in på ett underlag som hade gjort att den senare högerregeringen bara kunde vifta bort den.

Árni Páll Árnason skriver att det är viktigt med en öppen debatt om partiets misstag. Men det är framför allt till de vanliga medlemmarna han vänder sig. I alltingsgruppen finns redan djupa sprickor - och brevet bidrar inte till att överbrygga dem. Partikamraterna i alltinget fick brevet bara timmen innan det blev offentligt. Det skickades utan att Árni Páll Árnason haft samråd med dem.

Nyligen lade Helgi Hjörvar och Sigríður Ingibjörg Ingadóttir ett förslag om att avskaffa inflationsindexerade lån - något som gjordes mot Árni Páll Árnasons vilja. Samtidigt har han de senaste veckorna med stor framgång riktat kritik mot Landsbankis försäljning av Borgun. Den har gett honom den första medvinden i medierna på länge. Han har fått beröm från politiker från andra partier - men från den egna alltingsgruppen har det varit tyst.

I brevet talar Árni Páll Árnason även om framtiden. Han skriver att partiet bland annat måste föra en tydlig politik för att skapa fler välbetalda jobb och därmed stoppa hjärnflykten till utlandet, för att reformera bostadsmarknaden och för att motverka korruption inom statsapparaten.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraterna kris.