måndag 8 februari 2016

Minskande motstånd mot flygplatsflytt från Vatnsmýri

Stödet för att behålla inrikesflygplatsen på Vatnsmýri i Reykjavík minskar. Samtidigt öppnar Självständighetspartiet i kommunen för en flytt av inrikestrafiken till Hvassahraun eller Keflavík. Men för att partiet ska ställa sig bakom en sådan lösning krävs att den styrande majoriteten i Reykjavík lovar att flygplatsen får vara kvar på Vatnsmýri till 2030.

Inrikesflygplatsen på Vatnsmýri i Reykjavík har varit omstridd i princip sedan den byggdes. Men de senaste åren har striden varit särskilt intensiv. Den styrande majoriteten i kommunfullmäktige har tagit flera steg för att kunna avveckla flygplatsen. Men regeringen har en helt annan åsikt och kämpar för att den ska vara kvar.

Regeringen har gått segrande åtminstone ur de första slagen. Majoriteten i kommunen vill ha bort en tredje landningsbana som bara används vid sällsynta väderförhållanden. Hittills har den juridiska vägen varit stängd.

Eftersom flygplatsen ligger centralt är marken attraktiv. I stället för att bygga i ytterområdena skulle tusentals nya bostäder kunna byggas på Vatnsmýri nära stadskärnan. Genom att sälja marken skulle kommunen också kunna få stora intäkter.

Motståndet är starkast på landsbygden. Det är också landsbygdsbor som i betydligt större utsträckning tar flyget till Reykjavík än vad Reykjavíkbor tar flyget till någon mindre stad i landet.

En utredning föreslog nyligen Hvassahraun utanför Hafnarfjörður som platsen för en ny inrikesflygplats. Från regeringen var dock intresset svalt. Hvassahraun ligger nästan halvvägs till den internationella flygplatsen i Keflavík. Frågan är då om ett kostsamt nybygge kan motiveras när inte Keflavík är mer än 20 minuter bort med bil.

På senare år har en klar majoritet varit för att behålla flygplatsen på Vatnsmýri. De som inte vill flytta flygplatsen är alltjämt i majoritet, men försprånget minskar enligt en ny opinionsmätning utförd av Maskína.

Nu svarar 58,6 procent att flygplatsen inte ska flyttas medan 22,2 procent vill att den försvinner från Vatnsmýri. Övriga 19,3 procent är varken för eller emot en flytt. Övertaget är alltså fortfarande stort - men när Maskína ställde samma fråga i september 2013 var det hela 72 procent som inte ville flytta flygplatsen.

I Reykjavík är det 47,1 procent som vill behålla flygplatsen och 36,5 procent som vill flytta den. I grannkommunerna är motsvarande styrkeförhållanden 56,6 procent mot 19,6 procent och på landsbygden 71,4 procent mot 9,7 procent.

Islänningar under 35 år och sympatisörer till Ljus framtid är mest angelägna om en flygplatsflytt. De hårdaste motståndarna till en flytt finns bland islänningar som har fyllt 55 år och bland Framstegspartiets väljare.

Läget mellan regeringen och den styrande majoriteten i Reykjavík har länge varit låst. Men nu ser det åtminstone ut som att positionerna inom kommunen kan låsas upp en aning. Det är Halldór Halldórsson, Självständighetspartiets toppnamn i Reykjavík, som öppnar för en annan lösning.

Halldór Halldórsson säger till Vísir att kommunen bör klubba en detaljplan som gör att flygplatsen får vara kvar på Vatnsmýri fram till 2030. Den osäkerhet om flygplatsens framtid som nu råder är enligt honom ett problem. Samtidigt skulle Självständighetspartiet på sikt kunna tänka sig en flytt:
"Det behöver arbetas med att undersöka för att se om det finns ett annat alternativ, som till exempel Hvassahraun, och då om någon är beredd att bygga en flygplats där, för staten kommer inte att bygga någon flygplats."
Dagur B. Eggertsson, socialdemokratisk borgmästare i Reykjavík, säger till Vísir att det är viktigt att frågan får en lösning. Länge har det närmast pågått ett skyttegravskrig om inrikesflygplatsens framtid:
"Detta har på något sätt blivit en symbol för en spänning mellan landsbygden och huvudstaden som bara är dålig. Så även om det faktiskt finns ett alternativ som svarar på många av de kanske rättmätiga bekymmer som har funnits i denna fråga, som till exempel intressen som inrikesflygets och därmed landsbygdens, sjuktransporternas intressen och sådant. Om det går att tillgodose dessa intressen i Hvassahraun varför får det då inte undersökas? Om vi säger att Halldór har rätt att statskassan inte behöver lägga en krona på saken, utan att det vore möjligt att bygga en ny flygplats bland annat med intäkter från statens mark på Vatnsmýri eller om privata intressen bara gjorde det, varför får inte det undersökas?"
Här kan du läsa mer om flygplatsstriden.