fredag 26 februari 2016

Ny kampanj informerar turister om IslandNär regeringen och turistnäringen sjösatte kampanjen Inspired by Iceland handlade allt om att locka turister till Island i Eyjafjallajökullutbrottets spår. Då skildrades Island i reklamfilmer närmast som ett land där allt var möjligt och där allt var tillåtet.

I dag har debatten helt annat fokus. I stället för att locka så många turister som möjligt talas det om att locka turister som stannar längre och betalar mer. Inte minst handlar debatten också om de många faror som turister utsätter sig för helt i onödan.

I en ny kampanj från Íslandsstofa lanseras Iceland Academy. Fokus ligger på vinterturism. I en serie filmer får besökare genomgå en expressutbildning i vad de bör och inte bör göra på Island.Filmerna handlar om att duscha på rätt sätt inför ett badhusbesök ...... om ansvarsfullt resande ...... om vinternöjen ...... och om egen säkerhet på resande fot.