söndag 14 februari 2016

Patient skulle flyttas närmare hemmet - fördes längre bort

Personal på Landspítali i Reykjavík ville att den 85-åriga kvinnan skulle få hämta sig på ett sjukhus närmare hemmet. Men flytten till Ísafjörður gjorde att hon hamnade ännu längre bort från hemorten Patreksfjörður. Under vintern trefaldigas nämligen avståndet till Ísafjörður beroende på vägar som inte hålls öppna.

Inte sällan blir turister lurade av sina gps:er och tror sig kunna ta vägen över Hrafnseyrarheiði under vintern. Vägen är stängd upp till sex månader om året eftersom den anses vara för svår att hålla öppen. På flera sträckor snöar den lätt igen och lavinfaran är dessutom stor.

Men det är inte bara turister som inte är informerade om vägarna i Västfjordarna under vintern. Detsamma tycks gälla personal på Landspítali i Reykjavík.

I tisdags flyttades en 85-årig kvinna med flyg från Reykjavík till Ísafjörður. Hon hamnade på sjukhus sedan hon brutit foten. Ingen anhörig informerades om flytten. Den uppdagades när en av hennes döttrar, som är bosatt i Reykjavík, skulle besöka henne.

Syftet med flytten var att hon i Ísafjörður skulle få närmare till hemmet i Patreksfjörður. Avståndet är 17 mil mot 40 mil till Reykjavík. Men det är bara under sommaren. Under vintern ökar avståndet till hela 45 mil. Kvinnan hamnade inte bara i en sjuksäng i en stad där hon saknar anhöriga - utan hon hamnade dessutom längre bort från hemmet.

Ásrún Atladóttir, en av kvinnans döttrar, säger i Fréttablaðið att hon är missnöjd med flytten. Hon vill ha en förklaring från sjukhuset varför 85-åringen flyttades utan att någon anhörig fick veta:
"Det är inte alls bäst för henne att ligga i Ísafjörður."
På vägen till Ísafjörður landade sjuktransporten i Bíldudalur för att lämna en annan patient, Därifrån är avståndet till Patreksfjörður bara tre mil. Kvinnan hörde hur ett av hennes barnbarn, som arbetar som ambulanssjukvårdare, var en av dem som tog emot den andra patienten. Hon bad därför om att få bli avsläppt i Bíldudalur, men fick nej. Barnbarnet fick enligt RÚV inte veta att 85-åringen fanns ombord.

Nu hoppas kvinnans döttrar att hon i morgon i stället kan flyttas till Patreksfjörður. Även det är dock en flygtur som kan komma att ta omvägen förbi Reykjavík.