lördag 27 februari 2016

Piratpartiet nobbar regering där ministrar är ledamöter

Piratpartiet kommer inte att ingå i en regering där det finns ministrar som också sitter i alltinget. Beslutet innebär att statsråd antingen måste vara utomparlamentariska eller att de avsäger sig sina platser som folkvalda. Principen gäller inte bara för Piratpartiet, utan även för partier som skulle ingå i en koalition med partiet.

Med fjorton månader kvar till alltingsvalet är Piratpartiet med god marginal Islands största parti i opinionen. Samtidigt har partiet de senaste veckorna skakats av interna konflikter. Inte minst har alltingsledamoten Birgitta Jónsdóttir kritiserats för uttalanden som gjorts i partiets diskussionsgrupp på Facebook.

Om konflikterna kommer att påverka stödet återstår att se. Klart är dock att Birgitta Jónsdóttir blir allt mer ifrågasatt. Samtidigt som hon försöker ge partiet en allt tydligare vänsterprofil finns det en klar majoritet bland medlemmarna som anser att Piratpartiet inte ska inordna sig i den traditionella politiska skalan med höger till vänster.

I dagsläget har Piratpartiet goda möjligheter att ta plats i en regering efter valet våren 2017. Från de två borgerliga partierna - Självständighetspartiet och Framstegspartiet - är intresset för att regera ihop med Piratpartiet svalt. Från oppositionspartierna är intresset betydligt större. Problemet är att Socialdemokraterna, Ljus framtid och Gröna vänstern är stukade partier som - med undantag för Gröna vänstern - saknar såväl stabilt ledarskap som politik.

Nu har Piratpartiet klubbat en riktlinje för ett eventuellt regeringssamarbete. Partiet kommer alltså inte att ingå i en regering där det finns ministrar som samtidigt sitter i alltinget. Det betyder att ministrar måste avsäga sina platser i parlamentet eller att de hämtas utifrån.

Utomparlamentariska ministrar är ganska sällsynt. I den nuvarande högerregeringen har inrikesminister Ólöf Nordal ingen plats i parlamentet. I den tidigare vänsterkoalitionen kom justitieminister Ragna Árnadóttir och finansmarknadsminister Gylfi Magnússon från universitetsvärlden och saknade partiböcker.

Tanken på att ministrar inte ska vara alltingsledamöter är inte ny. I grundlagsrådets förslag till ny konstitution fanns en sådan regel. Att alltinget ska godkänna en sådan förändring är dock uteslutet med det rådande parlamentariska läget.

Här kan du läsa mer om konflikterna inom Piratpartiet.