måndag 15 februari 2016

Regeringen välkomnar ökad amerikansk närvaro i Keflavík

USA:s planer på ökad närvaro i Keflavík kom som en överraskning för regeringen. Men statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson välkomnar den amerikanska flottans planerade investeringar på Island. Fler amerikanska flyg i Keflavík ligger dock inom ramarna för det befintliga avtalet mellan länderna. Det är inte aktuellt att på nytt bygga upp en Nato-bas i landet.

I höst är det tio år sedan de sista amerikanska trupperna lämnade Nato-basen i Keflavík. Sedan dess har bara några få Nato-anställda varit stationerade på Island. Där har de arbetat med bland annat den flygövervakning av landet som påbörjades strax efter att basen stängts.

Det allt bistrare tonläget mellan USA och Ryssland har fått den amerikanska regeringen att tänka om. Förra året besökte biträdande utrikesministern Bob Work Keflavík just för att undersöka förutsättningarna för att kunna ta emot flygplan av typen P-8 Poseidon, som används bland annat för övervakning av ubåtar. Diskussionerna fortsatte sedan när utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson besökte Washington.

I ett budgetförslag för 2017 öronmärks 21,4 miljoner dollar för investeringar i Keflavík. Bland annat behöver hangarer byggas om för att kunna ta emot P-8 Poseidon för underhåll.

Flera gånger om året finns Nato-flyg stationerat på Island för att övervaka luftrummet. Närvaron är ett svar på allt mer omfattande rysk aktivitet just utanför gränsen till isländskt luftrum. P-8 Poseidon understryker att USA betraktar de ryska flygningarna som hot eller provokationer, men framför allt handlar det om att kunna följa ryska ubåtar i Nordatlanten.

Från Island går undervattenskablar via Grönland till Nordamerika och till Storbritannien och det europeiska fastlandet. Det har spekulerats i att ryska ubåtar och fartyg följer kablarna med syftet att försöka avlyssna dem.

Målet med att stationera P-8 Poseidon på Island är sannolikt därför i första hand att kunna följa ryska ubåtar och fartyg. Flygplanen kommer att röra sig från Keflavík till Grönland, Storbritannien och Norge. Det handlar alltså om ett övervakningsområde som är mycket stort.

Pamela Rowe, talesperson för den amerikanska flottan i Europa, säger till RÚV att det i dagsläget inte handlar om någon permanent stationering av P-8 Poseidon i Keflavík. Hon vill dock inte utesluta att ett sådant steg kan komma, men några sådana förhandlingar förs inte i dag:
"Det har inte diskuterats hittills. Det är dock ingen som vet vad framtiden har i sitt sköte."
Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson säger till RÚV att uppgifterna om planerna för en ökad amerikansk närvaro i Keflavík kom som en överraskning för honom. Han välkomnar att USA nu satsar pengar på befintliga Nato-anläggningar på flygplatsen:
"Naturligtvis kommer de att vilja flyga något mer här och det är i enlighet med gällande avtal med USA."
Alla är dock inte positiva till planerna. I alltinget arbetar sedan länge Gröna vänstern för att Island ska lämna Nato. På begäran av Stein­unn Þóra Árna­dótt­ir hölls i torsdags ett extrainsatt möte i alltingets utrikesnämnd. Där deltog Gunnar Bragi Sveinsson och svarade på frågor om USA:s syfte med den ökade närvaron.

Katrín Jakobsdóttir, ledare för Gröna vänstern, säger i Morgunblaðið att hon inte uppskattar de amerikanska planerna. Hon anser att det borde läggas vikt vid ökad dialog med Ryssland i stället för att agera på ett sätt som för tankarna till det kalla kriget:
"Jag gillar naturligtvis inte detta. Jag ogillar både den ökade närvaron av trupper här i landet, och så väcker detta oro om det internationella läget. Jag hade hoppats att när armén försvann på sin tid så skulle den vara borta gör gott."
Kjart­an Már Kjart­ans­son, kommunchef i Reykja­nes­bær, uppskattar däremot de amerikanska investeringarna i Keflavík. Han säger i Morgunblaðið att det är självklart att hangarer ska byggas om så att de kan rymma P-8 Poseidon:
"Vi känner till denna luftövervakning som har varit här de senaste åren några gånger om året. Vi känner till dessa ubåtsövervakningsflyg som kommer ibland i samband med denna övervakning. ... De vill att dessa ubåtsövervakningsflyg kommer in i hangaren så att det är möjligt att serva dem här i landet. Det är inte på tal att öppna en ny bas här eller något liknande."
Här kan du läsa mer om de amerikanska planerna för Keflavík.