torsdag 18 februari 2016

Ringvägen kan få ny sträckning på östra Island

Ringvägen på östra Island kan få en ny sträckning. I stället för grusvägen över Breiðdalsheiði kan den flyttas till den asfalterade vägen genom Fagridalur. Ringvägen skulle då bli 10 kilometer längre, men i gengäld ytterst sällan vara stängd på grund av snöoväder. Det är inrikesminister Ólöf Nordal som nu ska försöka hitta en lösning på en tvist som präglat regionen i årtionden.

På östra Island finns de två kvarvarande grussträckorna på ringvägen runt landet. Den milslånga grussträckan längst in i Berufjörður norr om Djúpivogur ska byggas om och asfalteras senast 2017. Därefter återstår bara 25 kilometer grusväg över Breiðdalsheiði.

Ringvägens sträckning har länge varit en tvistefråga mellan kommunerna i öster. Den befintliga sträckningen gör att få bilister passerar genom fjordstäderna Stöðvarfjörður, Fáskrúðsfjörður och Reyðarfjörður. Det har tveklöst gynnat Egilsstaðirs utveckling till regionens centrum.

Egilsstaðir ingår i kommunen Fljótsdalshérað. Där är motståndet starkt mot en flytt av ringvägen. De argument som oftast hörs i debatten är att sträckan över Breiðdalsheiði är den genaste och att gårdar och mindre samhällen söder om Egilsstaðir vid en flytt skulle drabbas av sämre kommunikationer.

I takt med turismens utbredning har näringslivet med handel och olika typer av service blivit allt viktigare. Där gynnas Egilsstaðir i dag kraftigt eftersom många turister väljer att följa ringvägen och därmed inte passerar några andra större städer på östra Island.

I kommunen Fjarðabyggð ingår Stöðvarfjörður, Fáskrúðsfjörður och Reyðarfjörður. Där är tonläget det motsatta. Riksvägarna 92 och 96 genom Fagridalur är visserligen 10 kilometer längre än ringvägens befintliga sträckning över Breiðdalsheiði, men de är asfalterade hela vägen. Dessutom skulle fjordstäderna må bra av fler besökare.

Formellt är det Vegagerðin, det isländska vägverket, som tar beslut om vägens sträckning. Det görs i samråd med inrikesminister Ólöf Nordal. Ett beslut är nu på väg - och det tycks som att det lutar åt en flytt.

I ett pressmeddelande från inrikesdepartementet står det att ringvägen ska fungera som huvudled. Det ska vara den sträcka där framkomligheten och snöröjningen är som bäst.

Om detta är de avgörande kriterierna är det inte mycket som talar för den befintliga sträckningen över Breiðdalsheiði. Under de sex senaste vintrarna har vägen varit oframkomlig i totalt 621 dagar. Motsvarande antal för Fagridalur är bara 12 dagar.

Men det finns en rad andra faktorer som kommer att vägas in. Ett alternativ som har små möjligheter till framgång är den linje som kommunpolitikerna i Djúpivogur driver. De förespråkar en helt annan lösning, nämligen en vinterväg över Öxi. Den skulle visserligen korta resvägen mellan Djúpivogur och Egilsstaðir med flera mil, men att asfaltera och snöröja den befintliga grusvägen över Öxi - som i dag är stängd hela vintern - skulle både bli dyrt och svårt.

Därför är det sannolikt att de enda alternativen som Ólöf Nordal och Vegagerðin överväger på allvar är den befintliga sträckningen över Breiðdalsheiði och en flytt österut till väg 92 och 96 genom Fagridalur.

Ytterligare en sak som talar för en flytt är den ökande vinterturismen. Dåligt informerade turister räknar ofta med - inte sällan på grund av felaktiga anvisningar från en gps - att ringvägen ska vara öppen året runt. Räddningstjänst och bilbärgare från Breiðdalsvík gör under vintern i princip dagligen utryckningar till den oframkomliga vägen över Breiðdalsheiði för att undsätta turister som kört fast i snön.

Men det finns även nackdelar med en flytt till dagens väg 92 och 96. På sina håll är den befintliga vägen smal och olycksdrabbad. Frågan är om den klarar mycket större trafikvolymer utan en utbyggnad.

Här kan du läsa mer om ringvägen på östra Island.