tisdag 2 februari 2016

Sex av tio islänningar säger nej till EU-medlemskap

Sex av tio islänningar hade sagt nej till EU-medlemskap vid en folkomröstning. Men det är däremot fler som vill återuppta förhandlingarna om ett inträde i unionen. Mest positiva till ett isländskt EU-inträde är Socialdemokraternas väljare. Mest negativa är Självständighetspartiets sympatisörer. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup på uppdrag av Já Ísland.

I snart sju år har EU-motståndarna varit i majoritet i varje opinionsmätning. Och de som vill att Island ska fortsätta att stå utanför EU fortsätter att ha övertaget. Nu svarar 59,1 procent att Island inte ska gå med i unionen medan 40,9 procent förespråkar ett medlemskap.

Skillnaderna mellan olika väljargrupper är också fortsatt stora. Hela 92 procent av Socialdemokraternas anhängare hade vid en folkomröstning sagt ja till EU-medlemskap. Motsvarande siffra för Självständighetspartiets sympatisörer är 10 procent. Samma åsikt har 22 procent av Framstegspartiets väljare, 35 procent av Gröna vänsterns, 63 procent av Ljus framtids och 67 procent av Piratpartiets.

Fler EU-anhängare finns i Reykjavíkområdet, bland islänningar i åldern 35 till 44 år, höginkomsttagare och universitetsutbildade. Stödet för ett medlemskap är lägst bland personer bosatta på landsbygden, hos islänningar i åldrarna 18 till 24 år och över 55 år, låginkomsttagare och personer som har enbart grundskoleutbildning.

Samtidigt är det 45,4 procent som säger ja till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap, medan 40,3 procent är emot att förhandlingarna återupptas. Övriga 14,3 procent är säger varken ja eller nej till nya förhandlingar.

Även här är det Socialdemokraternas väljare som är mest positiva. Hela 90 procent vill se återupptagna förhandlingar. I det instämmer 81 procent av Ljus framtids sympatisörer, 66 procent av Piratpartiets, 55 procent av Gröna vänsterns, 25 procent av Framstegspartiets och 12 procent av Självständighetspartiets.

Av de islänningar som säger nej till EU är det ändå 17 procent som säger ja till att förhandla om inträdesvillkor i unionen.

Sannolikt är det opinionsrörelser mellan partierna som även återspeglar sig i attityderna till EU. Nu är det nämligen fler piratpartister än vanligt som är för ett inträde i unionen medan andelen självständighetspartister är färre än normalt. En av många förklaringar till Piratpartiets uppgång i opinionen skulle alltså kunna vara att det är EU-vänner som har övergivit Självständighetspartiet.

Här kan du läsa mer om Island och EU.