fredag 5 februari 2016

Skärpt straff för Sigurjón Árnason för marknadsmissbruk

En brottslighet som var omfattande, välplanerad och långvarig. Dessutom hade den stora och ödesdigra konsekvenser både för allmänheten och för aktiemarknaden. Så beskriver Hæstiréttur Íslands fyra Landsbanki-chefers agerande tiden före kraschen hösten 2008. Tidigare direktören Sigurjón Þ. Árnason tillhör den kvartett som nu döms till fängelse för marknadsmissbruk.

Totalt fem år i fängelse väntar nu Landsbankis tidigare direktör Sigurjón Þ. Árnason. Det står klart sedan Hæstiréttur Íslands i går skärpt straffet till ett och ett halvt års fängelse för marknadsmissbruk. I höstas fälldes han i ett annat fall för just marknadsmissbruk och trolöshet mot huvudman. Straffet då var tre och ett halvt års fängelse.

Domen gäller aktieaffärer som gjordes veckan innan Landsbanki kollapsade hösten 2008. Banken köpte och lade bud på aktier i Landsbanki vid ett antal tillfällen. Enligt domstolen är det uppenbart att agerandet syftade till att hålla uppe aktiekursen och konstruera en efterfrågan på aktier i Landsbanki som inte fanns.

Åtalet gällde hela 228 handelsdagar på Reykjavíkbörsen. Men Landsbanki-cheferna fälls bara för de affärer som gjordes under de fem sista dagarna innan all handel stoppades den 6 oktober 2008. Det var enligt rätten under denna sista vecka som det inte råder någon tvekan om att affärerna gjordes för att manipulera marknaden.

Hur stora de ekonomiska skadorna av affärerna var vill inte domstolen spekulera i. Enligt åtalet förde Landsbanki "investerare, fordringsägare, myndigheter och samhället som helhet" bakom ljuset genom systematiskt marknadsmissbruk.

Sigurjón Þ. Árnason hade enligt domen en god överblick över aktieaffärerna. Hans ställning inom Landsbanki var sådan att det hade varit otänkbart att transaktionerna skulle ske utan hans godkännande.

Just i denna härva är han dock inte den som får det hårdaste straffet. Ívar Guðjónsson, som basade över den avdelning som utförde aktieköpen, döms till två års fängelse. Två anställda som utförde affärerna får fängelse i ett år respektive nio månader.

Vid prövningen i Héraðsdómur Reykjavíkur fick Ívar Guðjónsson tillsammans med en av de anställda nio månaders fängelse. Bägge domarna var dessutom villkorliga vilket innebar att de bara behövde avtjäna tre månader av straffet om de inte gjorde sig skyldiga till ny brottslighet inom två år. Den andra anställda friades helt av Héraðsdómur Reykjavíkur.

Även här skärper alltså Hæstiréttur Íslands straffen. De fyra - som samtliga döms mot sitt nekande - ska också stå för rättegångskostnader.

Anmärkningsvärt är att Hæstiréttur Íslands samtidigt anser att ekobrottsåklagaren under utredningens gång kränkte Landsbanki-topparnas rättigheter. Det gjordes genom att de telefonavlyssnades efter att de varit i förhör och informerats om att de var misstänkta för marknadsmissbruk. Det handlade bland annat om samtal med advokater. Men då inga avlyssnade samtal ingick i åklagarens bevisning får det inga konsekvenser för själva rättegången.

Sigurjón Þ. Árnason har nu dömts till totalt fem år i fängelse. Rättsprocesserna mot Landsbankis tidigare direktör är dock inte över. En dom från oktober 2014, då han friades från trolöshet mot huvudman, har av åklagaren överklagats till Hæstiréttur Íslands.

Här kan du läsa mer om marknadsmissbrukshärvan och här kan du läsa domen i sin helhet.