fredag 26 februari 2016

Skolan i Birkimelur stängs - men kanske inte för gott

När tre elever går ut tionde klass i Birkimelsskóli i vår finns bara två kvar. Därför vill kommunfullmäktige i Vesturbyggð stänga skolan åtminstone tillfälligt. Men byggnaden ska inte säljas utan tanken är att skolan ska kunna öppnas på nytt om eleverna blir fler. Men lokalbefolkning befarar att en stängning blir samma sak som en nedläggning.

Innan förbudet mot valfångst infördes 1986 hade Birkimelsskóli nästan 60 elever. Det lilla samhället Birkimelur på Barðaströnd i södra Västfjordarna blomstrade - där fanns till och med en butik. Från den närliggande hamnen i Brjánslækur var det fem små rederier som jagade vikval.

Efter fångststoppet flyttade en tredjedel av befolkningen till andra delar av landet. Sedan dess har antalet invånare minskat gradvis. Lanthandeln är sedan länge borta. Kvar finns en bensinpump och ett bad. Från Brjánslækur finns färjetrafik till Flatey och Stykkishólmur. I regionen finns småföretagare som arbetar med fiske, turism och jordbruk.

Birkimelsskóli har länge varit den sista kommunala servicen på Barðaströnd. Till hösten kommer det inte att ringa in till något nytt läsår i skolan. I dag har skolan fem elever. Tre av dem går ut tionde klass till våren. Att fortsätta undervisningen med bara två elever är inte aktuellt för kommunfullmäktige i Vesturbyggð.

Närmaste skola finns i Patreksfjörður, centralort i Vesturbyggð. Redan i dag finns det en elev från Birkimelsskólis upptagningsområde som går i gymnasiet i Patreksfjörður. Avståndet är 45 kilometer. Men under vinterhalvåret är vägen över Kleifaheiði ofta oframkomlig.

Vesturbyggð kommer att inkalla en expert för att besluta vad som ska hända med de två kvarvarande eleverna i Birkimelsskóli. Kommunen ska också hålla ett möte med berörda föräldrar. I ett uttalande från fullmäktige säger kommunpolitikerna att de är medvetna om att flera barnfamiljer har flyttat till området, och att det därmed inom några år skulle kunna finnas fler elever i skolan:
"Bara två barn kommer att vara i grundskoleålder på Barðaströnd nästa läsår och därför är det riktigt att utreda skolverksamheten i Birkimelur med barnens intressen som ledstjärna. Alla tänkbara alternativ ska undersökas, till exempel hem- och distansundervisning eller ett blandat upplägg. Om det blir aktuellt med en stängning, som det framkom i kommunfullmäktiges linjetal vid budgeten för 2016, kommer det beslutet att omprövas om förutsättningarna förändras. Det är inte aktuellt att lägga ned skolan eller att sälja byggnaden, eftersom kommunfullmäktige har full förståelse för förhållandena på Barðaströnd."
Bland lokalbefolkningen är missnöjet stort med kommunpolitikernas planer. Jóhann Pétur Ágústsson och Halldóra Ingibjörg Ragnarsdóttir, som är bosatta i Brjánslækur, skriver i ett öppet brev att skolan är viktig för regionens framtid. Om Birkimelsskóli läggs ned kommer inga nya barnfamiljer att söka sig till Barðaströnd:
"Att stänga Birkimelsskóli kommer inte att förbättra livsvillkoren här på Barðaströnd, varken för oss som bor här nu eller för dem som någon gång har funderat på att bo här. Ingen kommer att fundera på att bo i ett samhälle som inte erbjuder en lämplig skolmiljö. Och skolfrågorna berör alla bygdens invånare, oavsett om vi har barn i skolan eller inte."
I brevet tar paret upp vad som hände när Rauðasandshreppur stängde skolan i Örlygshöfn för att i stället bussa eleverna till Patreksfjörður. Inte långt efter kommunpolitikernas beslut hade fem familjer flyttat från kommunen. I dag har Rauðasandshreppur gått ihop med Vesturbyggð. Några barnfamiljer finns knappt längre i området.

Här kan du läsa mer om Birkimelur.